20:07 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 14/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 14 (Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 06/4/2018)

Ngày ban hành 30/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 187 | Tải về : 109 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  14  (Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 06/4/2018)

 

CHỦ NHẬT (ngày 01/4)
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu nhân dân năm 2018 tại tỉnh Quảng Ninh đến hết ngày 06/4/2018.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, ngày 02/4/2018; Phòng Ngọc Vùng, tầng 3, Khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh – tổ 1, khu 2, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu đưa đón đến sân bay TP.Tân Sơn Nhất.

THỨ HAI (ngày 02/4)
SÁNG:
1/ 7 giờ 00, Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành huyện Đồng Phú lần thứ 17 – khóa XI (mở rộng).
   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội Trung tâm BDCT huyện.
   Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đi ôn thi lớp Cao học tại TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 06/4/2018.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
5/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2, khóa 91, năm 2018 tại Trường Quân sự Quân khu 7 đến hết ngày 06/4/2018.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát thực trạng nguồn nhân lực và các chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn tỉnh.
Thành phần Đoàn: các Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 03/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp giao ban quý I/2018 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.
 Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 04/4)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 4/2018 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm:  07 giờ 30, tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi công tác nước ngoài tại Ai Cập – Israel đến hết ngày 15/4/2018.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 05/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 06/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc Quý I năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
         
                     (Lịch này thay thư mời).