20:03 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 17/20186
Về việc / trích yếu

Lích làm việc Tuần lễ 17 (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 29/4/2018)

Ngày ban hành 20/04/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 236 | Tải về : 93 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  17 (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 29/4/2018)


THỨ HAI (ngày 23/4)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Ban Dân tộc tỉnh.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 tại Ban Dân tộc tỉnh.
Thành phần Đoàn: Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Ban Dân tộc tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác HĐND huyện Bù Gia Mập lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường C – UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 24/4)
SÁNG:
1/ 8 giờ 00, Đ/c Trần Ngọc Trai, UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn đi kiểm tra tình hình xây dựng NTM,  sản xuất nông nghiệp và tình hình mùa khô năm 2018 tại các xã của huyện Đồng Phú (Theo Lịch Tỉnh ủy).
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự nghe Thông tin thời sự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh và Họp mặt truyền thống Ban An ninh tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Căn cứ Sở Nhỏ - Ban thống Ban An ninh tỉnh Bình Phước thuộc ấp 8, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
   Thành phần: các đ/c Ủy viên Chi ủy chi bộ.
  Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 25/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2018.
   Thời gian, địa điểm: 6 giờ 15, tại trụ sở UBND huyện Phú Riềng.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 năm Mậu Tuất).
3/ Các đ/c Lãnh đạo và công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh trực cơ quan theo Thông báo số 63/TB-VP ngày 20/04/2018 của Văn phòng HĐND tỉnh.

THỨ NĂM (ngày 26/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Huyện Bù Đốp (01/5/2003 – 01/5/2018).
  Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Hội trường huyện.
   Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế, Sở Tư pháp; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh. đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Công ty cổ phần đầu tư TC Bình Phước, tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư TC Bình Phước.
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, tại trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Hớn Quản, UBND huyện Chơn Thành. Đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 0, tại Phòng họp B.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp mặt Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện Chơn Thành (02/5/2003 – 02/5/2018).
  Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
   Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
5/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 27/4)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018).
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 00, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp:
-  7 giờ 30: Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018), HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đ/c Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Thư ký Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B.
-  9 giờ 00: Họp Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018), HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Cùng dự: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên phòng Tổng hợp; đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. HCTCQT.
Địa điểm: Phòng họp C.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để thông qua báo cáo công tác thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh;  đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT (ngày 29/4)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5/) năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
 
            (Lịch này thay thư mời).