20:00 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 19/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 19 (Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018)

Ngày ban hành 04/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thành
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 226 | Tải về : 99 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  19 (Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018)


THỨ HAI (ngày 07/5)
SÁNG +CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN” tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đến hết ngày 11/5/2018.
  Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại huyện Bù Gia Mập.
Thành phần: các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh. Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Ban KT-XH HĐND huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh; Cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập tại trụ sở UBND huyện.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
4/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – an ninh đối tượng 2 năm 2018 tại trường Quân sự Quân khu 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 25/5/2018.
5/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.

THỨ BA (ngày 08/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc khảo sát kiểm tra vị trí xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.
Thành phần: Giám đốc Công ty Cao su Bình Phước, lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú, lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở UBND xã Đồng Tâm.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại thị xã Bình Long.
Thành phần: các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh. Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Ban KT-XH HĐND thị xã Bình Long; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh; Cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long tại trụ sở UBND thị xã.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 09/5)
SÁNG
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận.
Thời gian, địa điểm: (01 ngày) 7 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tại huyện Lộc Ninh.
Thành phần: các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; Thường trực HĐND và Ban Dân tộc HĐND huyện Lộc Ninh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Lộc Ninh tại trụ sở UBND huyện Lộc Ninh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại Sở Y tế.
Thành phần: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh. Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh; Cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, Đoàn làm việc với Sở Y tế tại tại trụ sở Sở.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh họp UBND tỉnh: về triển khai công tác chuẩn bị hồ sơ Nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa IX thông qua tại kỳ họp giữa năm 2018 (theo Lịch UBND tỉnh). Đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Phòng họp C - UBND tỉnh.

THỨ NĂM (ngày 10/5)
SÁNG
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp về kiểm tra tiến độ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quyết định 999/QĐ-TU của Tỉnh ủy.
Thành phần: đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Đồng Phú.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tại huyện Bù Đăng.
Thành phần: các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; Thường trực HĐND và Ban Dân tộc HĐND huyện Bù Đăng; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Bù Đăng tại trụ sở UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tham gia Đoàn công tác Sở Tài chính học tập trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Cà Mau đến hết ngày 11/5/2018.
   Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 11/5)
SÁNG:
1/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Ban Dân tộc tỉnh tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh.
2/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo “Luật Chăn nuôi và Luật trồng trọt” của Đoàn Đại biểu Quốc hội.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
     (Lịch này thay thư mời).