19:59 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 21/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 21 (Từ ngày 20/5/2018 đến ngày 25/5/2018)

Ngày ban hành 17/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 192 | Tải về : 80 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  21 (Từ ngày 20/5/2018 đến ngày 25/5/2018)


CHỦ NHẬT (ngày 20/5)
1/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc lần thứ XII và giải vô địch Kéo co toàn quốc năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45, tại Nhà thi đấu đa năng thị xã Đồng Xoài.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

THỨ HAI (ngày 21/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 22/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội thảo khoa học “giải pháp phát triển ngành điều gắn với quản lý chỉ dẫn địa lý Hạt điều Bình Phước”; Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước”.
Địa điểm: (01 ngày) 8 giờ 00, tại Hội trường tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh họp thông qua các Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị Khối Nội chính và thị xã Đồng Xoài theo Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp A – UBND tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 23/5)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Huyện ủy Đồng Phú.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Huyện ủy Đồng Phú.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để thông qua báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh; UBND huyện Lộc Ninh, UBND huyện Bù Đăng. Đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
4/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 24/5)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ năm (kỳ họp bất thường) của HĐND huyện Lộc Linh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để thống nhất báo cáo kết quả giám sát tình hình bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; Chuyên viên cùng dự : đ/c Nguyễn Hữu Thuận, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và sơ kết 01 năm thực hiện Trung tâm Hành chính công (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 25/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 – 2018) của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường A – Bộ CHQS tỉnh.
 Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
 
                (Lịch này thay thư mời).