20:06 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 22/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 22 (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)

Ngày ban hành 25/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 176 | Tải về : 85 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  22 (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)


THỨ HAI (ngày 28/5)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp bất thường, HĐND huyện Phú Riềng khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.

THỨ BA (ngày 29/5)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 và Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2016 của Chính phủ của Sở Thông tin và Truyền thông.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh.
 CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ bàn giao nhà tình nghĩa do Thường trực HĐND tỉnh phối hợp cùng Thường trực HĐND huyện Chơn Thành xây dựng gia đình chính sách.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại xã Minh Long, huyện Chơn Thành.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.

THỨ TƯ (ngày 30/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 31/5)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ sáu (kỳ họp bất thường), HĐND thị xã Phước Long khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 15, tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh. đ/c Nguyễn Hữu Thuận - Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Trường Cao đẳng nghiệp vụ cao su, tại trụ sở Trường Cao đẳng nghiệp vụ cao su.
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Trường Cao đẳng nghề Bình Phước, tại trụ sở Trường Cao đẳng nghề Bình Phước.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Long Tân.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Long Hà.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh làm việc với Đoàn Kiểm tra của Công đoàn viên chức tỉnh. Cùng dự: các đ/c Ủy viên BCH Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B.

THỨ SÁU (ngày 01/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh. đ/c Nguyễn Hữu Thuận - Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Sở Giao thông vận tải, tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị công bố quyết định văn phòng phục vụ chung của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh uỷ.
 
              (Lịch này thay thư mời).