20:04 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 23/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 23 (Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018)

Ngày ban hành 31/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 211 | Tải về : 115 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  23 (Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018)


CHỦ NHẬT (ngày 03/6)
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội đến hết ngày 08/6/2018.
 Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu đưa đón đến sân bay Tân Sơn Nhất.

THỨ HAI (ngày 04/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ 7 giờ 00, Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp tại huyện Lộc Ninh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử khu vực huyện Lộc Ninh; Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện Lộc Ninh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh. đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân, Công an huyện tại trụ sở Công an huyện Lộc Ninh. (Mời lãnh đạo các cơ quan Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh cùng làm việc với Đoàn vào thời gian, địa điểm nói trên)
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự huyện tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh. (Mời lãnh đạo các cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, Công an huyện Lộc Ninh cùng làm việc với Đoàn vào thời gian, địa điểm nói trên)
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.

THỨ BA (ngày 05/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban HĐND tỉnh Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp tại huyện Đồng Phú.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử khu vực huyện Đồng Phú; Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện Đồng Phú; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh. đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân, Công an huyện tại trụ sở Công an huyện Đồng Phú. (Mời lãnh đạo các cơ quan Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú cùng làm việc với Đoàn vào thời gian, địa điểm nói trên)
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự huyện tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú. (Mời lãnh đạo các cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, Công an huyện Đồng Phú cùng làm việc với Đoàn vào thời gian, địa điểm nói trên)
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng:  7 giờ 30, tại UBND phường Tân Đồng.
- Chiều: 13 giờ 30, tại UBND phường Tân Xuân.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng:  7 giờ 30, tại UBND xã Minh Long.
- Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Nha Bích.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND xã Thanh Bình.
Lái xe: Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND xã Phước An.
Lái xe: Trương Đàng Long.

THỨ TƯ (ngày 06/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND thị trấn Tân Phú.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ. Đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng:  7 giờ 30, tại UBND phường Tân Thiện.
- Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Tiến Hưng.
5/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND xã Minh Hưng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thẩm định Đề án của huyện Đồng Phú triển khai thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.
Thành phần: các đ/c thành viên Tổ Kiểm tra, thẩm định Đề án (Tổ số 3): đ/c Nguyễn Văn Khánh – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đ/c Bùi Quốc Bảo – Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đ/c Vũ Lương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đ/c Bùi Văn Thận – Phó trưởng Phòng TCCB, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Mời dự: Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ huyện ủy Đồng Phú.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 07/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Thuận Lợi.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, tại UBND xã Đa Kia.
- Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Phú Nghĩa.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Minh Hưng.
- Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Đức Liễu.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
4/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, tại UBND xã Đức Hạnh.
- Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Phú Văn.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
5/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 7 giờ 30, tại UBND phường An Lộc.
- Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Phú Đức.
Lái xe: Đỗ Quang Vinh.
6/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự họp thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018 (theo Lịch UBND tỉnh)
Thời gian, địa điểm: (cả ngày) 8 giờ 00, tại phòng họp A - UBND tỉnh.
7/ Đ/c Đào Thị Triển – Trưởng Phòng Tổng hợp VP.HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Đăng Hà.
- Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Thống Nhất.
CHIỀU:
1/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND xã Tân Hiệp.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND xã Tân Khai.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.

THỨ SÁU (ngày 08/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi công tác tại tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng theo chương trình công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp và sắp xếp lại tổ chức bộ máy chuyên trách của Đảng ủy khối Doanh nghiệp đến hết ngày 11/6/2018.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Nghĩa Bình.
- Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Nghĩa Trung.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
4/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND phường Hưng Chiến.
Lái xe: Đỗ Quang Vinh.
5/ Đ/c Đào Thị Triển – Trưởng Phòng Tổng hợp VP.HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng:  7 giờ 30, tại UBND xã Đoàn Kết.
- Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Phước Sơn.
 
                    (Lịch này thay thư mời).