04:01 EDT Thứ ba, 21/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 31/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 31 (Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017)

Ngày ban hành 27/07/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 217 | Tải về : 112 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ 31 (Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017)
 

THỨ HAI (ngày 31/7)
SÁNG:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự chào cờ.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00.
2.  Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Văn phòng HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; công chức, viên chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B - Văn phòng HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại thị trấn Tân Phú.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 01/8)
SÁNG:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại xã Tân Tiến.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00, tại phường An Lộc.
+ 14 giờ 00, tại phường Phú Đức.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh dự giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2017), Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2017) và Kỷ niệm 2 năm ngày thành lập huyện Phú Riềng (01/8/2015-01/8/2017).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 02/8):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00, tại xã Phước Minh.
+ 13 giờ 30, tại xã Bình Thắng.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3. Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00, tại xã Đa Kia.
+ 13 giờ 30, tại xã Phú Nghĩa.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
4. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm:
+ 7 giờ 30, tại xã Tân Hiệp.
+ 13 giờ 30, tại xã Minh Đức.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
5. Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm:
+ 7 giờ 30, tại xã Thanh Bình.
+ 13 giờ 30, tại xã Minh Tâm.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
6. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm:
+ 7 giờ 30, tại xã Nha Bích.
+ 13 giờ 30, tại xã Minh Thắng.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
7. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phường Hưng Chiến.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
THỨ NĂM (ngày 03/8):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đi công tác Hà Nội theo Kế hoạch của lãnh đạo tỉnh (đến hết ngày 04/8/2017).
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành đưa đón ra Sân bay Tân Sơn Nhất.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ tư, HĐND thị xã Đồng Xoài khóa IV.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, Hội trường A - UBND thị xã Đồng Xoài.
4. Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại xã Phước An.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh
5. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại xã An Phú.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
6. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại xã Minh Hưng.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
7. Đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00, tại xã Phú Trung.
+ 13 giờ 30, tại xã Phú Riềng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
8. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00, tại xã Phước Tân.
+ 13 giờ 30, tại xã Bình Tân.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ SÁU (ngày 04/8):
SÁNG + CHIỀU:
1. Lãnh đạo chuyên trách các ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại xã Long Tân.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại xã Bù Nho.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
THỨ BẢY (ngày 05/8):
SÁNG + CHIỀU:
1. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh kiểm tra sức khỏe định kỳ (theo kế hoạch của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00, tại Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh (tập trung tại Văn phòng HĐND tỉnh lúc 4 giờ 45).
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
                 (Lịch này thay thư mời).