03:58 EDT Thứ ba, 21/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 32/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 32 (Từ ngày 7/8/2017 đến ngày 11/8/2017)

Ngày ban hành 04/08/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 212 | Tải về : 128 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ 32 (Từ ngày 7/8/2017 đến ngày 11/8/2017)

 

THỨ HAI (ngày 07/8)
SÁNG:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00.
2. Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - Kế toán cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B - Văn phòng HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 08/8)
SÁNG:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai -Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đoàn giám sát Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (theo Kế hoạch số 226/KH-HĐND ngày 27/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh). TP, PTP HC-TC-QT cùng dự.
2. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự Lễ khai mạc liên hoan võ thuật và giải vô địch Vovinam tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00, tại Trung tâm TDTT tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 09/8):
SÁNG:
1. Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trần Ngọc Trai - Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc với đoàn giám sát Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở HĐND - UBND huyện Chơn Thành.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
CHIỀU:
1. Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thứ Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
Thành phần: Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trần Tuyết Minh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Phạm Phước Hải - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, BTTUBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, VKSND, TAND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư , Tài nguyên - Môi trường; đại diện Thường trực HĐND huyện, thị xã: Đồng Xoài, Chơn Thành, Phước Long; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh, chuyên viên Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp C, trụ sở HĐND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 10/8):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đi khảo sát dự án đường vành đai Hồ Phước Hòa.
Thành phần mời cùng tham gia: đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở, ngành: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch - Đầu tư, Giao thông vận tải; lãnh đạo UBND huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tập trung tại trụ sở HĐND tỉnh để cùng đi.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh,  đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm:
+ 7 giờ 30, tại phường Tân Đồng.
+ 13 giờ 30, tại xã Tiến Hưng.
THỨ SÁU (ngày 11/8):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường- Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, phòng họp A, trụ sở UBND tỉnh.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang đến hết ngày 13/8/2017. (theo Công văn số 94/VP ngày 01/8/2017 của Văn phòng HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, đ/c Đỗ Quang Vinh.
3. Đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm:
+ 7 giờ 30, tại phường Tân Thiện.
+ 13 giờ 30, tại phường Tân Xuân.
                 (Lịch này thay thư mời).