03:55 EDT Thứ ba, 21/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 33/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 33 (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017)

Ngày ban hành 10/08/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thành
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 191 | Tải về : 117 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  33  (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017)


THỨ HAI (ngày 14/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên chính năm 2017 tại Sở Nội vụ đến hết ngày 18/8/2017.

THỨ BA (ngày 15/8)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự:
- 7 giờ 00, dự buổi khai trương Quán Coffee Doanh nhân – Doanh nghiệp của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tại Quán S’coffee Doanh nhân – Doanh nghiệp (Trung tâm Hành chính Công, QL14, thị xã Đồng Xoài).
- 7 giờ 30, dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, tại Hội trường B – Công an tỉnh (theo Lịch Tỉnh ủy).
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Điểu Điều – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017.
Mời dự: đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Bù Gia Mập cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017 Khối thi đua          số 3. Đ/c Nguyễn Văn nguyện – Trưởng phòng HC-TCQT cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp Cục Thi hành án Dân sự tỉnh.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Hội trường Viện KSND tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh:  Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 16/8):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp chất vấn bằng hình thức trực tuyến tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Sơ kết công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo giai đoạn        2014 – 2017, dự báo tình hình KNTC và một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường B – Công an tỉnh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025” tại huyện Bù Đăng.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Sở Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Dân tộc HĐND huyện Bù Đăng; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh. 
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát sẽ khảo sát và trực tiếp làm việc với UBND xã (đề nghị UBND huyện mời thành phần của huyện dự và làm việc tại trụ sở UBND xã do UBND huyện chọn).
 ( 6 giờ 00 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
4/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 17/8):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 18/8):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt Đảng bộ công an huyện Đồng Phú.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở Công an huyện Đồng Phú.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025” tại Ban Dân tộc tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh. 
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
                  
                (Lịch này thay thư mời).