03:52 EDT Thứ ba, 21/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 34/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 34 (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017)

Ngày ban hành 18/08/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thành
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 266 | Tải về : 120 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  34  (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017)

THỨ HAI (ngày 21/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp G – trụ sở UBND tỉnh.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh – Kế toán cùng dự.

THỨ BA (ngày 22/8)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND huyện Bù Đốp. Nội dung: về công tác chuẩn bị Hội nghị giao ban quý 3.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp A.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Khai mạc, Bế mạc Hội thi văn nghệ, thể thao Người cao tuổi tỉnh năm 2017.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017, tổng kết công tác bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường A – Sở Giáo dục và Đào tạo.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp mặt với các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 23/8):
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ, giai đoạn 2010 – 2017.
   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00, tại Hội trường A/Bộ CHQS tỉnh.
   Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường BOT trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên P. Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, Đoàn đi khảo sát thực tế và làm việc với Công ty CPĐTXD cơ sở hạ tầng Bình Phước. (6 giờ 00 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh)
 Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh đi công tác thị xã Phước Long (có chương trình riêng).
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 24/8):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó học tốt tỉnh Bình Phước năm 2017 do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường BOT trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên P. Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, Đoàn đi khảo sát thực tế và làm việc với Công ty CPKD BOT đường ĐT741. (7 giờ 00 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh)
 Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự họp phiên tòa hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh.
   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Tòa án nhân dân tỉnh.
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 25/8):
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường BOT trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên P. Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Giao thông vận tải tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.
 Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự họp phiên tòa hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh.
  Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Tòa án nhân dân tỉnh.
CHIỀU:
1/ Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và toàn thể Công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh giao lưu Văn hóa – Thể thao kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2017) tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Khu trung tâm hành chính huyện.
(12 giờ 00 tập trung tại trụ sở HĐND tỉnh để cùng xuất phát)
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.

THỨ BẢY (ngày 26/8):
1/ Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và toàn thể Công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh giao lưu Văn hóa – Thể thao và dự Lễ Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2017) tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00, tại Khu trung tâm hành chính huyện.
(5 giờ 30 tập trung tại trụ sở HĐND tỉnh để cùng xuất phát)
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh, đ/c Lê Văn Thành, đ/c Trương Đàng Long.
                  
               (Lịch này thay thư mời).