03:49 EDT Thứ ba, 21/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 35/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 35 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)

Ngày ban hành 24/08/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 226 | Tải về : 114 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  35  (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)
 

THỨ HAI (ngày 28/8)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội thao chào mừng Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2017).
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Sở Tài chính.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu dân cử” của Ban Công tác đại biểu – UBTVQH tổ chức tại TP. Hà Nội đến hết ngày 31/8/2017.
Thành phần cùng dự: đ/c Nguyễn Hoàng Thái – Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long, đ/c Trần Văn Lân – Chủ tịch HĐND huyện Phú Riềng,              đ/c Hà Duy Đạt – Phó Chủ tịch HĐND huyện Chơn Thành, đ/c Trần Quốc Việt – Phó Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành đón đưa ra sân bay Sài Gòn.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị thông tin thời sự lần thứ IV/2017.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
          3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 29/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường BOT trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên P. Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Giao thông vận tải tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.
  Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên P. Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khu vực thị xã Bình Long; Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND thị xã Bình Long; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND thị xã Bình Long tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Bình Long. ( 6 giờ 15 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh)
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân tại Tòa án nhân dân tỉnh.
           
 TỐI:
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc, Bế mạc Liên hoan Văn hóa, Thể thao các Dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2017.
 Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
 Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ TƯ (ngày 30/8):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên P. Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ Sáng: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Công thương tại trụ sở Sở Công thương. (7 giờ 45 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh)
+ Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế tại trụ sở Ban Quản lý khu kinh tế. (13 giờ 45 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh)
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ NĂM (ngày 31/8):
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn Công tác của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (theo Lịch UBND tỉnh).
  Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh xem xét, thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025” trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng Phòng Tổng hợp cùng dự.
Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh,              đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
3/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
Thành phần: các đ/c Ủy viên Chi ủy chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 01/9):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2017).
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 00, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (tập trung tại Văn phòng HĐND tỉnh lúc 5 giờ 30).
Lái xe: Đ/c Đỗ Quang Vinh, đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 9/2017.
Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp C.