03:59 EDT Thứ ba, 21/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 36/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc tuần 36 (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 08/9/2017)

Ngày ban hành 01/09/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 188 | Tải về : 106 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  36  (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 08/9/2017)

 

THỨ HAI (ngày 04/9)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và công chức, người lao động nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2017 (theo Thông báo số 216/TB-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh.
2/ Đ/c Lãnh đạo và công chức trực cơ quan theo Thông báo số 105/TB-VP ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 05/9)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnhdự Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 của Trường THPT Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trường THPT Đồng Phú.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ Khánh thành công trình “Đài tưởng niệm” thuộc dự án: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1972 – 1975).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, tại Di tích Quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ Chỉ huy giải phóng miền Nam Việt Nam (ấp Cần Dực, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh)
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
3/ Đ/c Điểu Điều- Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 của Trường PTDTNT THPT Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trường PTDTNT THPT Bình Phước.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
THỨ TƯ (ngày 06/9):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.
Thành phần:  Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; TP, PTP và chuyên viên phòng Tổng hợp; Đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. HCTCQT cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị “Nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên tuyền về hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên Báo Đại biểu Nhân dân” của Báo Đại biểu Nhân dân – Văn phòng Quốc hội tổ chức tại thành phố Đà Nẵng (thời gian đến hết ngày 08/9/2017). Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng Phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chuyên viên Tổng hợp.
Địa điểm: Tại Phòng Nguyệt Quế, tầng 3, Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng, số 192, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long đưa đón đến sân bay Tân Sơn Nhất.
 TỐI:
1/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh dự Khai mạc Liên hoan Kỹ năng thanh thiếu nhi khu vực phía Nam lần thứ II, năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ NĂM (ngày 07/9):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,  lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 08/9):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,  lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
                  
(Lịch này thay thư mời).