03:56 EDT Thứ ba, 21/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 37/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 37 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017)

Ngày ban hành 08/09/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thành
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 210 | Tải về : 107 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  37  (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017)


THỨ HAI (ngày 11/9)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh. Đ/c Mai Tấn Hùng – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh (Sở Y tế), Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT); đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
 Thời gian, địa điểm:
- Sáng: + Từ 4 giờ 00 đến 7 giờ 30: Đoàn làm việc với Cơ sở giết mổ gia súc tại thị xã Đồng Xoài (địa đểm cụ thể sẽ thông báo sau).
( 3 giờ 30 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
             + Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00: Đoàn làm việc với Trường Mầm non Hoa Hồng, thị xã Đồng Xoài.
- Chiều: + Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00: Đoàn làm việc với Cơ sở sản xuất nước đá Văn Khoa (khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài).
             + Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 00: Đoàn làm việc với Công ty TNHH Sang Hun (Khu công nghiệp Đồng Xoài 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài).
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng và toàn thể Công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8  giờ 00, tại Phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.
Mời dự: đ/c Trần Tuệ Hiền – Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp C.

THỨ BA (ngày 12/9)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh kiểm tra chuẩn bị công tác giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện thị. Đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT, đ/c Trương Thị Bích – PTP.HCTCQT cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Văn phòng HĐND - UBND huyện Bù Đốp.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
3/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh. Đ/c Mai Tấn Hùng – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh (Sở Y tế), Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT); Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Phú Riềng; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc tại UBND huyện Phú Riềng.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
( 13 giờ 00 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).

THỨ TƯ (ngày 13/9):
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh. Đ/c Mai Tấn Hùng – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
 Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 7 giờ 30, Đoàn làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. (6 giờ 30, xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc tại Sở Y tế.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng dự.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công ty CPĐTXD cơ sở hạ tầng Bình Phước, Công ty CPKD BOT đường ĐT, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B.

THỨ NĂM (ngày 14/9):
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 13/2017 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, Phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Phòng họp B.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch tổng thể phát triển khu vực biên giới và báo cáo tình hình thực hiện dự án đến tháng 8/2017, chi tiết kế hoạch thực hiện đến hết năm 2018 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp D – UBND tỉnh.
3/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để xem xét, thông qua báo cáo giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng dự.
Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Phòng họp B.
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 15/9):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh xem xét, thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025” trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng Phòng Tổng hợp cùng dự.
Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
 
                (Lịch này thay thư mời).