03:53 EDT Thứ ba, 21/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 38/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 38 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)

Ngày ban hành 15/09/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 215 | Tải về : 119 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  38  (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)

THỨ HAI (ngày 18/9)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tình hình dịch bệnh trên cây điều và chính sách hỗ trợ nông dân trồng điều bị thiệt hại do dịch bệnh tại huyện Đồng Phú.
Thành phần cùng dự: đại diện Lãnh đạo: Ban KT-NS HĐND tỉnh, Sở NN&PTNT, Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Khuyến nông, đại diện Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đồng Phú. Đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên P. Tổng hợp cùng đi. (Đề nghị thành phần cùng dự tập trung tại trụ sở Huyện ủy Đồng Phú  lúc 7 giờ 45 để cùng đi).
Lái xe:  đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng và toàn thể Công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8  giờ 00, tại Phòng họp B.
4/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham dự Đoàn kiểm tra công tác bồi thường nhà nước của Sở Tư pháp.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường B – Sở Tư pháp.

THỨ BA (ngày 19/9)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 13/2017 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, Phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã của tỉnh tại huyện Bù Gia Mập.
Thành phần: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ; Thường trực HĐND huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh; Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã Đăk Ơ tại trụ sở HĐND và UBND xã Đăk Ơ.
( 5 giờ 30  xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã Phú Văn tại trụ sở HĐND và UBND xã Phú Văn.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 9/2017.
Mời dự: đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Phú Riềng cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
4/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 20/9):
SÁNG+ CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTƯMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri  của đại biểu Quốc hội và Nghị quyết số 228/NQ-UBTVQH10, nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 21/9):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã của tỉnh tại thị xã Phước Long.
Thành phần: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ; Thường trực HĐND thị xã Phước Long; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh; Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – TP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường Thác Mơ tại trụ sở HĐND và UBND phường Thác Mơ.
( 6 giờ 15 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã Long Giang tại trụ sở HĐND và UBND xã Long Giang.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 22/9):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự trao nhà tình nghĩa trước Hội nghị giao ban tại huyện Bù Đốp.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh là, việc tại trụ sở.
 
                  (Lịch này thay thư mời).