03:51 EDT Thứ ba, 21/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 39/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc tuần lễ 39 (Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017)

Ngày ban hành 21/09/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 290 | Tải về : 137 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  39  (Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017)

 

THỨ HAI (ngày 25/9)
SÁNG:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B - Văn phòng HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của HĐND thành phố Hải Phòng (có chương trình riêng). Đ/c  Đào Thị Triển - Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Nguyện - PT.HCTCQT,  đ/c Trương Thị Bích - PTP HCTCQT cùng dự.
Lái xe: Đ/c Đỗ Quang Vinh.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn  Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 

THỨ BA (ngày 26/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của HĐND thành phố Hải Phòng (có chương trình riêng). Đ/c Trương Thị Bích - PTP HCTCQT cùng dự.
Lái xe: Đ/c Đỗ Quang Vinh.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc,  Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Phạm Phước Hải - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ
 Thành phần: các Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên phòng Tổng hợp.
Mời dự:  Đại diện lãnh đạo: Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Bù Đăng; Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện Bù Đăng; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện Bù Đăng tại trụ sở HĐND và UBND huyện Bù Đăng.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
 4. Đ/c Trần Tuyết Minh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: đ/c Lê Thị Thanh Loan, đ/c Vũ Thanh Ngữ và các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Đ/c Mai Tấn Hùng- PTP Tổng hợp.   
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở  Y tế,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản, UBND huyện Phú Riềng; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ 00, tại Phòng họp B - Văn phòng HĐND tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 27/9):
SÁNG+ CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự hội thảo “Đại biểu dân cử khu vực phía Nam về chính sách y tế và phòng, chống HIV/AIDS” của Ủy ban về các Vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đ/c Mai Tấn Hùng - PTP Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Nhà khách Quốc hội 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Phạm Phước Hải - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên phòng Tổng hợp.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh các khu vực: huyện Lộc Ninh, Hớn Quản khi đoàn làm việc tại cơ quan; Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện Lộc Ninh, huyện Hớn Quản khi đoàn đến làm việc tại địa phương; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
 Thời gian, địa điểm:
+ Sáng: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện Lộc Ninh tại trụ sở HĐND và UBND huyện Lộc Ninh.
+ Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện Hớn Quản tại trụ sở HĐND và UBND huyện Hớn Quản.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tại huyện Đồng Phú.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu - Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
 Mời dự:  đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban VHXH-HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Dân tộc HĐND huyện Đồng Phú; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ Sáng: 8 giờ 00, Đoàm làm việc với UBND 01 xã do UBND huyện chọn. Địa điểm: do UBND huyện chọn.
+ Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện Đồng Phú tại trụ sở UBND huyện.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
5. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với 02 dự án: Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp C- Văn phòng HĐND tỉnh.
6. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ bàn giao nhà Mái ấm công đoàn.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.

THỨ NĂM (ngày 28/9):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn huyện Đồng Phú nhân kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2017 theo Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh. Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - TP. HCTCQT cùng đi.
Lái xe: Đ/c Lê Văn Thành.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Phạm Phước Hải - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ.
 Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên phòng Tổng hợp.
Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VHXH-HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu - Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
 Mời dự: Đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban VHXH-HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàm làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.

THỨ SÁU (ngày 29/9):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành - ChánhVăn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Hội trường tỉnh.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Hữu Thuận - chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh tại trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban : Pháp chế, Dân tộc, Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
                  
   (Lịch này thay thư mời).