03:56 EDT Thứ ba, 21/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 40/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 40 (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017)

Ngày ban hành 29/09/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 271 | Tải về : 143 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  40  (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017)THỨ HAI (ngày 02/10)
SÁNG:
1/ 7 giờ 00, Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì:
- 8 giờ 00: giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
- 10 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng họp thông qua quy hoạch Trưởng, phó phòng (Phòng HC-TCQT chuẩn bị nội dung).
Mời dự: đ/c Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn Thanh niên.
Địa điểm: tại Phòng họp B.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Đoàn ca múa nhạc tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Hữu Thuận - chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Tài chính tại trụ sở Sở Tài chính tỉnh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.

THỨ BA (ngày 03/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 9/2017 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban KT-NS HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ.
 Thành phần: đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên phòng Tổng hợp.
 Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.

THỨ TƯ (ngày 04/10):
SÁNG+ CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Đào thị Triển – TP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. HCTCQT, chuyên viên: đ/c Lâm, đ/c Nhung, đ/c Nhạn.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh, Sở Nội vụ; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã; đại diện Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các xã, thị trấn của huyện Bù Đốp (do Thường trực HĐND huyện Bù Đốp mời); Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 15, tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp. (5 giờ 00, xe xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu, đ/c Đỗ Quang Vinh.

THỨ NĂM (ngày 05/10):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới quý II/2017 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Hữu Thuận - chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 06/10):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
  Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh dự Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ X, năm 2016 – 2017 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 45, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Đồng Xoài.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
 
                  (Lịch này thay thư mời).