20:31 EDT Thứ hai, 18/03/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 41/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 41 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017)

Ngày ban hành 06/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 206 | Tải về : 93 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  41  (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017)
 
 

THỨ HAI (ngày 09/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn công tác một số tỉnh phía Bắc của HĐND thị xã Đồng Xoài đến hết 11/10/2017 (có kế hoạch riêng).
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.

THỨ BA (ngày 10/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Hữu Thuận - chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, Đoàn khảo sát thực tế một số dự án và làm việc với Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, tại trụ sở Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông. (7 giờ 15, xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 11/10):
SÁNG+ CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Hữu Thuận - chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, Đoàn khảo sát thực tế một số dự án và làm việc với Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, tại trụ sở Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. (7 giờ 15, xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 12/10):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo và giao ban công tác Dân vận quý III, năm 2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường B – Công an tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thông qua báo cáo kết quả giám sát về việc quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng dự.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Thường trực HĐND huyện Đồng Phú, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ Khánh thành Nhà máy nước Phước Long 10.000m3Ngày/đêm.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Đồi 230, KP.5, P. Thác Mơ, thị xã Phước Long.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
5/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng của Đoàn Đại biểu Quốc hội.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Phước.
6/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
7/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự trao nhà Mái ấp Công đoàn.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại ấp 1, xã Tiến Thành, TX. Đồng Xoài.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

THỨ SÁU (ngày 13/10):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dự lễ khởi công xây dựng Chánh điện Trúc lâm Thiền viện Bình Phước (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (Ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh).
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với 02 dự thảo: Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp C.
 
                (Lịch này thay thư mời).   
                                                                                                              
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....