20:05 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 44/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 44 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)

Ngày ban hành 26/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 235 | Tải về : 151 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  44  (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)
 
 
 
 
THỨ HAI (ngày 30/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trần Tuyết Minh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV tại Hà nội đến hết ngày 02/11/2017.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3 Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh  uỷ quyền cho đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh  làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế và tình hình học sinh bỏ học trong ngành giáo dục tỉnh Bình Phước tại thị xã Phước Long.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; đ/c Mai Tấn Hùng – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND thị xã Phước Long; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: + 8 giờ 00 – 9 giờ 15: Làm việc với Trường TH Trần Hưng Đạo (phường Long Thủy). ( 6 giờ 00 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh)
             + 9 giờ 30 – 11 giờ 00: Làm việc với Trường THCS Phước Tín.
- Chiều: 14 giờ 00: Làm việc với UBND thị xã Phước Long.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
  
CHIỀU:
          1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh đối với một số doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00: Đoàn làm việc với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước tại trụ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
          3/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị thông tin thời sự lần V/2017.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 45, tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

THỨ BA (ngày 31/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh đối với một số doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00: Đoàn làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé tại trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh uỷ quyền cho đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế và tình hình học sinh bỏ học trong ngành giáo dục tỉnh Bình Phước tại huyện Bù Đốp.
 
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; đ/c Mai Tấn Hùng – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện Bù Đốp; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: + 8 giờ 00 – 9 giờ 15: Làm việc với Trường MG Tuổi Thơ (xã Thiện Hưng). ( 6 giờ 00 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh)
             + 9 giờ 30 – 11 giờ 00: Làm việc với Trường THPT Thanh Hòa.
- Chiều: 14 giờ 00: Làm việc với UBND huyện Bù Đốp.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.

THỨ TƯ (ngày 01/11):
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh đối với một số doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00: Đoàn làm việc với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh tham gia kiểm tra kết quả thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và “Nếp sống văn minh cá nhân” tại các Sở, Ban, Đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh trên địa bàn thị xã Đồng Xoài năm 2017. Đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT cùng đi.
 Thời gian địa điểm: 7 giờ 30, tại Ban Dân vận Tỉnh ủy.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội; đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp:
- 13 giờ 30 – 14 giờ 00: Họp Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
   Thành phần: các đ/c Ủy viên Chi ủy chi bộ.
14 giờ 00: Họp Chi bộ định kỳ tháng 10/2017.
   Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ
  Địa điểm: tại Phòng họp C.

THỨ NĂM (ngày 02/11):
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp xem xét giá khởi điểm để bán đấu giá khu đất thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại Đồng Xoài (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Phòng họp D – UBND tỉnh.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp phổ biến Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

THỨ SÁU (ngày 03/11):
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc bố trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường theo chính sách cử tuyển trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng dự.
Mời dự: đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 15 (theo Lịch Tỉnh ủy). Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT (ngày 05/11):
          1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự ngày Hội Đại đoàn kết ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND xã Thuận Lợi.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
 
                      (Lịch này thay thư mời).