20:03 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 45/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 45 (Từ ngày 04/11/2017 đến ngày 10/11/2017)

Ngày ban hành 02/11/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 258 | Tải về : 129 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  45  (Từ ngày 04/11/2017 đến ngày 10/11/2017)

 
 
THỨ BẢY (ngày 04/11):
1/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị quán triệt việc thi hành Bộ luật hình sự và Luật tiếp cận thông tin của Bộ Tư pháp tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến VNPT Bình Phước.

CHỦ NHẬT (ngày 05/11):
 1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
 
THỨ HAI (ngày 06/11)
SÁNG:
1/ 7 giờ 00, Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương của Bộ Nội vụ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Nhà khách Quốc hội số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp toàn thể công chức, người lao động Văn phòng tháng 11/2017 và sinh hoạt ngày pháp luật.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng và toàn thể Công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
 
THỨ BA (ngày 07/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại xã Đồng Tâm.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, làm việc với Cục Hải quan tại trụ sở Cục Hải quan.
- Chiều: 14 giờ 00, làm việc với Cục Thuế tại trụ sở Cục thuế.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia Đoàn Tổ chức tuyên truyền, vận động đối với các hộ dân khiếu kiện xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (theo Kế hoạch 119-KH/TCT ngày 24/10/2017 của Tổ Công tác 01-KH81 Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 6 giờ tập trung tại Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Bà Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế và tình hình học sinh bỏ học trong ngành giáo dục tỉnh Bình Phước.
Thành phần: các Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; đ/c Mai Tấn Hùng – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
 
CHIỀU:
1/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phường Phú Đức.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.

THỨ TƯ (ngày 08/11):
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Đồng Phú.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại xã Tân Lợi.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 tại thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại khu phố 3, phường Long Thủy.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, tại trụ sở Công an tỉnh.
Lái xe: Đỗ Quang Vinh.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: (01 ngày), 08 giờ 00 tại phòng họp G - UBND tỉnh.
5/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phường Hưng Chiến.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
6/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ 00, tại xã Bù Nho.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
          CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ quý IV năm 2017. Nội dung: Nghe UBND tỉnh báo cáo giải trình về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và việc xử lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và Chuyên viên phòng Tổng hợp.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có liên quan (do Ủy ban nhân dân tỉnh mời); Cục thuế tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp C.
2/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại ấp Đồng Dầu, xã Minh Đức.
( Lái xe: đi cùng xe Sở Thông tin – Truyền thông).

THỨ NĂM (ngày 09/11):
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Phiên Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp tỉnh.
Thành phần: đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh.
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Cục Thi hành án Dân sự tỉnh tại trụ sở Cục Thi hành án Dân sự tỉnh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại xã Bình Sơn.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
4/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng:   8 giờ 00, tại xã Phước Tân.
- Chiều: 13 giờ 30, tại xã Bình Tân.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
          CHIỀU:
1/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh dự thảo luận Công tác chăm sóc giáo dục Thiếu niên nhi đồng tại Đại hội Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp G – UBND tỉnh.
2/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại ấp 3, xã Đồng Nơ.
( Lái xe: đi cùng xe Liên đoàn Lao động tỉnh).

THỨ SÁU (ngày 10/11):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị gặp gỡ Tổng Lãnh sự Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại tỉnh Bình Phước (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Khách sạn Bom Bo, QL14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế, Cục Thống kê; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, làm việc với Sở Tài chính tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm: - Sáng:   8 giờ 00, tại xã Bù Gia Mập.
                                 - Chiều: 13 giờ 30, tại xã Đắk Ơ.
  Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
 Thời gian, địa điểm:   - Sáng:   8 giờ 00, tại xã Đức Hạnh.
                                    - Chiều: 13 giờ 30, tại xã Phú Văn.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
5/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh dự Phiên Bế mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường tỉnh.
6/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Ấp 3, xã Minh Thành.
(Lái xe: đi cùng xe Sở Tư pháp).
 
                  (Lịch này thay thư mời).