20:00 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 46/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 46 (Từ ngày 12/11/2017 đến ngày 17/11/2017)

Ngày ban hành 10/11/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 228 | Tải về : 123 Tải về
Nội dung chi tiết
 LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  46  (Từ ngày 12/11/2017 đến ngày 17/11/2017)


CHỦ NHẬT (ngày 12/11)
1/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 tại thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại KP. Phú Trung, phường An Lộc.
(Lái xe: đi cùng xe Sở Kế hoạch và Đầu tư).
2/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 tại thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại KP. Phú Thanh, phường Tân Phú.
(Lái xe: đi cùng xe Hội Cựu Chiến binh tỉnh).

THỨ HAI (ngày 13/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung còn lại trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban háp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế, Cục Thống kê; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, làm việc với Sở Tài chính tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: - Sáng:   7 giờ 30, tại UBND xã Đăng Hà.
                                 - Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Thống Nhất.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
4/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: - Sáng:   7 giờ 30, tại UBND phường Tân Đồng.
                                 - Chiều: 13 giờ 30, tại UBND phường Tân Xuân.
5/ Đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
 Thời gian, địa điểm: - Sáng:   7 giờ 30, tại UBND xã Phú Sơn.
                                 - Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Thọ Sơn.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND xã Thọ Sơn.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
 Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND xã Tân Quan.
 Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
 Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND xã Tân Khai.
 Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.

THỨ BA (ngày 14/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017) của Sở Giáo dục và Đào tại tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường A – Sở Giáo dục và Đào tạo.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: - Sáng:   7 giờ 30, tại UBND xã Đồng Nai.
                                 - Chiều: 13 giờ 30, tại UBND thị trấn Đức Phong.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Thôn Bình Đức 2, xã Đức Hạnh.
(Lái xe: đi cùng xe Công an tỉnh).
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: - Sáng:   7 giờ 30, tại UBND xã Phước Sơn.
                                 - Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Đoàn Kết.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
5/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
                   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND xã Tân Lợi.
                   Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
6/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: - Sáng:   7 giờ 30, tại UBND xã An Khương.
                                - Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Thanh An.
 Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
7/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: - Sáng:   7 giờ 30, tại UBND phường Tân Thiện.
                                 - Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Tiến Hưng.
8/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tham dự tiếp xúc cử tri cùng đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm:   - Sáng:   7 giờ 30, tại UBND xã Long Giang.
                                   - Chiều: 13 giờ 30, tại UBND phường Thác Mơ.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

THỨ TƯ (ngày 15/11):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Ban KT-NS HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng chủ trì họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát tình hình việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế và tình hình học sinh bỏ học trong ngành giáo dục tỉnh Bình Phước.
Thành phần: các Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; đ/c Mai Tấn Hùng – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng dự.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND thị xã Phước Long và huyện Bù Đốp; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
4/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc đầu tư và thực hiện chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc S’tiêng và K’me tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
5/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Thôn Tân Lực, xã Bù Nho.
(Lái xe: đi cùng xe Ban Dân vận Tỉnh ủy).

THỨ NĂM (ngày 16/11):
SÁNG:
1/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
 Thời gian, địa điểm:  - Sáng:   7 giờ 30, tại UBND xã Minh Long.
                                  - Chiều: 13 giờ 30, tại xã Nha Bích.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về nắm tình hình hoạt động 10 tháng đầu năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.

THỨ SÁU (ngày 17/11):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND xã Minh Hưng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

THỨ BẢY (ngày 18/11):
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 17/2017 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: (cả ngày), 7 giờ 30, Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
 
               (Lịch này thay thư mời).