19:58 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 47/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 47 (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017)

Ngày ban hành 17/11/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thành
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 234 | Tải về : 126 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  47  (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017)


THỨ HAI (ngày 20/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Trường THPT chuyên Quang Trung.
Địa điểm: 7 giờ 30, tại Trường THPT chuyên Quang Trung.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Tổng kết năm học 2016 – 2017 và Khai giảng năm học 2017 – 2018; Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của Trường Cao đẳng nghề Bình Phước.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Trường Cao đẳng nghề Bình Phước.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban VH-XH HĐND tỉnh thống nhất các báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp C.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất các báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: các Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Mai Tấn Hùng – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng dự.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp C.

THỨ BA (ngày 21/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ cơ sở định kỳ tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đồng Phú.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, làm việc với Tài nguyên và Môi trường tại trụ sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017.
Mời dự: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp VP HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử khu vực huyện Bù Đăng cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.

THỨ TƯ (ngày 22/11):
SÁNG:
- Đ/c Trần Tuệ Hiền Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh để giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.  
Thành phần: Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó trưởng Ban của các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng dự: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên Tổng hợp.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họ A - UBND tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 23/11):
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp lãnh đạo Ban để thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa; đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên phòng tổng hợp cùng dự.
Mời dự: đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp A.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban:
- 7 giờ 30: Họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 về lĩnh vực dân tộc.
 Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng dự.
Mời dự: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Địa điểm: tại Phòng họp B.
- 9 giờ 30: Họp thông qua báo cáo kết quả giám sát việc đầu tư và thực hiện chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc S’tiêng, Kh’me tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng dự.
Mời dự: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Địa điểm: tại Phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban KT-NS HĐND tỉnh thống nhất nội dung các báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp C.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thống nhất nội dung các báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng dự.
Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Cục thuế, Cục Hải quan, Cục Thống  kê và Kho bạc Nhà nước; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; PV. Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng học C.
 
THỨ SÁU (ngày 24/11):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa; đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên phòng tổng hợp cùng dự.
Mời dự: đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện công tác đối ngoại với Ty Công an, Tiểu khu Quân sự và Lực lượng Hiến binh bốn tỉnh (Mun Đun Ki Ri, Ka Ra chê, TbongKhmum, Stung Treng) của Vương quốc CPC (2016 – 2017) của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
 
             (Lịch này thay thư mời).