20:06 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 48/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 48 (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017)

Ngày ban hành 24/11/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 232 | Tải về : 104 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  48  (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017)

  
THỨ HAI (ngày 27/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn Thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ nghe công bố Quyết định Thanh tra; nghe báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày Thành lập Vườn Quốc gia Bù Gia Mập của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.

THỨ BA (ngày 28/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo Lịch Tỉnh ủy).
 Thời gian, địa điểm:  7 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.

THỨ TƯ (ngày 29/11):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; TP, PTP các phòng chuyên môn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.
Thời gian, địa điểm:  7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
 
THỨ NĂM (ngày 30/11):
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, TP, PTP các phòng chuyên môn tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.
Thời gian, địa điểm:  7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh. TP, PTP, Chuyên viên phòng Tổng hợp - Thư ký ghi biên bản (theo Công văn số 348/HĐND ngày 17/11/2017 của HĐND tỉnh ). 

THỨ SÁU (ngày 01/12):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân (tham gia phiên Tòa Hình sự Sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh).
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; TP, PTP và chuyên viên phòng Tổng hợp cùng dự.
Mời dự: đại diện Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh, Tạp chí Khoa học và Thời đại, Cơ quan Thông tin Thông tấn xã Việt Nam tại Bình Phước, Cổng Thông tin điện tử Bình Phước;
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp C.
 
                  (Lịch này thay thư mời).