20:04 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 49/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 49 (Từ ngày 03/12/2017 đến ngày 08/12/2017)

Ngày ban hành 01/12/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 326 | Tải về : 99 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  49  (Từ ngày 03/12/2017 đến ngày 08/12/2017)


CHỦ NHẬT (ngày 03/12)
SÁNG:
1/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc hội diễn Văn nghệ toàn quốc ngành công viên cây xanh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Trung tâm Ca múa Nhạc tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2018 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Hội trường A, UBND tỉnh.

THỨ HAI (ngày 04/12)
SÁNG:
1/ 7 giờ 00, Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,  Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, khóa X.
 Thời gian, địa điểm: (cả ngày) 7 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
3/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung hoàn chỉnh Nghị quyết quy định về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh của Thanh tra tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Thanh tra tỉnh
CHIỀU:
1/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  họp toàn thể công chức, người lao động Văn phòng tháng 12/2017 và sinh hoạt ngày pháp luật.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng và toàn thể Công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B.

THỨ BA (ngày 05/12)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh để kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng. Cùng dự: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng phòng HC-TCQT, đ/c Trương Thị Bích – PTP. HCTCQT.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ 00, tại Phòng họp A.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Mừng Công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
 Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.

THỨ TƯ (ngày 06/12) + THỨ NĂM (ngày 07/12) + THỨ SÁU (ngày 08/12):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần:  đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  Đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Mời dự: Lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. TP, PTP và Chuyên viên cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
 
                 (Lịch này thay thư mời).