20:07 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 50/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 50 (Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017)

Ngày ban hành 08/12/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 189 | Tải về : 103 Tải về
Nội dung chi tiết

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  50  (Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017)


THỨ HAI (ngày 11/12)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị “Kỹ năng phân tích chính sách dành cho đại biểu dân cử” của Ban Công tác đại biểu tổ chức tại tỉnh Lào Cai (thời gian đến hết ngày 14/12/2017).
CHIỀU:
1/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần II năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 02 ngày (ngày 11 và 12/12/2017), bắt đầu khai mạc vào 13 giờ 30, tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự Hội nghị Tọa đàm kết nối xuất khẩu các Hợp tác xã, trang trại chăn nuôi theo chuỗi sản phẩm công nghệ cao các tỉnh Đông Nam bộ.
  hời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.

THỨ BA (ngày 12/12) + THỨ TƯ (ngày 13/12)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 14/12)
SÁNG:
1/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh dự Hội nghị phản biện xã hội đối với văn bản dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành “Quy định các nội dung về chính sách, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Bình Phước” của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
  Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
2/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ sáu HĐND thị xã Đồng Xoài khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: (02 ngày), 7 giờ 30, tại Hội trường A, thị xã Đồng Xoài.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (đến hết ngày 15/12/2017).
Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. HCTCQT.
Địa điểm: Trụ sở HĐND và UBND thành phố HCM.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Đỗ Quang Vinh.

THỨ SÁU (ngày 15/12)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Lãnh đạo chuyên trách Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY (ngày 16/12)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc Hội chợ triển lãm Thương mại và Du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Trung tâm Thể dục – Thể thao tỉnh.
                   
               (Lịch này thay thư mời).