17:53 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 03/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 03 (Từ ngày 13/01/2019 đến ngày 18/01/2019)

Ngày ban hành 10/01/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 195 | Tải về : 88 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  03 (Từ ngày 13/01/2019 đến ngày 18/01/2019)


CHỦ NHẬT (ngày 13/01)
1/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ pháp sự “Thắp ngọn đèn Thiền, Phất quốc đóa hồng liên”.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phật quốc Vạn Thành (Ấp Xa Cam 1 – P. Hưng Chiến, TX. Bình Long)
Lái xe: Đ/c nguyễn Vĩnh Sáu.

THỨ HAI (ngày 14/01)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 01/2019 (theo Lịch Tinh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Tại phòng họp B – Văn phòng Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Chuyên trách các Ban: Dân tộc, Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng VH-XH HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX tại TP. Đồng Xoài.
 Thời gian, địa điểm: + Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Đồng.
                                  + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Tân Xuân.
  Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1/ 15 giờ, Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Trao nhà Tình nghĩa tại TX Bình Long. Cùng đi: đ/c Trương Thị Bích – PTP.HCTC-QT.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Lãnh đạo Chuyên trách các Ban: Dân tộc, Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Bí thứ Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng  HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 15 (mở rộng) nhiệm kỳ 2015-2020.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

THỨ BA (ngày 15/01)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh về thông qua kế hoạch giám sát, khảo sát năm 2019 của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng dự: TP, PTP và chuyên viên Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp C.
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 1/2019.
Mời dự: các đại biểu HĐND tỉnh khu vực thị xã Bình Long cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
3/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX tại TP. Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: + Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Tân Thiện.
                                 + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tiến Hưng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: + Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Long.
                                 + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Thắng.
  Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 02/2019 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Tại phòng họp B – Văn phòng Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, Pháp chế, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Cục thuế tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường A – VP. Cục thuế tỉnh.
4/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Cục Hải quan tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 16/01)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đến hết ngày 17/01/2019 – theo Lịch Tỉnh ủy).
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Chuyên trách các Ban: Văn hóa – Xã hội, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát  việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: + Sáng: Khảo sát và làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài.
                                  + Chiều: Khảo sát và làm việc với UBND huyện Đồng Phú.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
 Thời gian, địa điểm: + Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Nha Bích.
                                 + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Quang Minh.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Chuyên trách các Ban: Văn hóa – Xã hội, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết, đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Thanh tra (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp G - UBND tỉnh.
                             
THỨ NĂM (ngày 17/01)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Chuyên trách các Ban: Kinh tế - Ngân sách. Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX tại TX Bình Long.
   Thời gian, địa điểm:+ Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND phường An Lộc.
                                   + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Phú Đức.
   Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Hưng.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018.
  Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
TỐI:
1/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Chương trình “Ấm áp tình xuân” năm 2019 của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 20 giờ, tại Quảng trường Trung tâm Hành chính huyện Hớn Quản.
 Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

THỨ SÁU (ngày 18/01)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát  việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ Sáng: Khảo sát và làm việc với UBND huyện Chơn Thành.
+ Chiều: Khảo sát tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Chơn Thành.
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX tại TX Bình Long.
    Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Hưng Chiến.
     Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm, vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019.
  Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Sở Y tế.
 
 
            (Lịch này thay thư mời).   
 
                                                                                                             
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....