18:08 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 08/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 08 (Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)

Ngày ban hành 15/02/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 163 | Tải về : 106 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  08 (Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)


THỨ HAI (ngày 18/02)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh hội ý lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Văn Sáu - Phó Trưởng phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp A.

THỨ BA (ngày 19/02)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 2/2019.
Mời dự: các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.

THỨ TƯ (ngày 20/02)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2019 (theo Lịch Tinh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
 2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 21/02)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp với Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành về những chủ trương, định hướng phát triển hạ tầng, nguồn lực xây dựng huyện Chơn Thành trở thành thị xã trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; những kiến nghị, đề xuất của huyện; tình hình triển khai thực hiện dự án đường vòng quanh Hồ Phước Hòa (theo Lịch Tinh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Huyện ủy Chơn Thành.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

THỨ SÁU (ngày 22/02)
SÁNG:

1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp với Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành liên quan về xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế, tham vấn các chủ trương, chính sách để xây dựng ban hành Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy phát triển ngành điều, ngành chăn nuôi của tỉnh (theo Lịch Tinh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ đến 9 giờ 30, tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp mặt báo chí đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
4/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ , tại trụ sở Công Ty Viễn thông Viettel tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp với Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành liên quan về chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình xóa đói, giảm nghèo nhất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT (ngày 24/02)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (thời gian: đến hết ngày 26/02/2019).
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Đỗ Quang Vinh.
 
           (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                               
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....