04:41 ICT Thứ bảy, 11/07/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 27/2020
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 27/2020 (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)

Ngày ban hành 26/06/2020
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 96 | Tải về : 35 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  27/2020 (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)


Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

THỨ HAI (ngày 29/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác dân vận; Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 do Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Tỉnh uỷ.
2/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước 6 tháng đầu năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 30/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp triển khai Quyết định kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp A - UBND tỉnh
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B.
3/ Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để xem xét, thông qua báo cáo kết quả giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn -  Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. cùng dự: đ/c Nguyễn  Văn Sáu – PTP Tổng hợp.
Mời dự: đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Phước, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú, Ủy ban nhân dân huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B.
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh (theo Lịch UBND tỉnh)).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 01/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua Văn kiện Đại hội của các Đảng bộ trực thuộc (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.            
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Phước lần thứ V (2020 – 2025) của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Hội trường tỉnh.
3/ Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự phiên sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Tòa án nhân dân tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2020 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
5/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp B -  Tỉnh ủy.
 2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 02/7)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua Văn kiện Đại hội của các Đảng bộ trực thuộc (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội truòng Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 03/7)
SÁNG + CHIỀU:
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
           (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....