06:15 ICT Thứ sáu, 14/05/2021
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 32/2020
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 32/2020 (Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020)

Ngày ban hành 31/07/2020
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 187 | Tải về : 98 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  32/2020 (Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020)


Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

THỨ HAI (ngày 03/8)
SÁNG:
1/ 7 giờ, Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ đầu tháng 8/2020.
2/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Văn phòng HĐND tỉnh.
 Thành phần: TP, PTP và chuyên viên, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
 Thành phần: các đ/c Ủy viên Chi ủy chi bộ.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A.

THỨ BA (ngày 04/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Hòa.
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Hưng Chiến.
- Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Phú Đức.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ mười một, HĐND huyện Bù Đốp.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại Hội trường HĐND - UBND huyện

THỨ TƯ (ngày 05/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác quy hoạch, phát triển rừng và việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên đại bàn tỉnh.
Thành phần: lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; LĐVP. Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – TP. Tổng hợp, đ/c La Văn Trường - chuyên viên.
Mời dự Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Thường trực HĐND huyện Bù Gia Mập; Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn giám sát làm việc với Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tại trụ sở của đơn vị và khảo sát thực tế một số khu vực rừng Ban quản lý.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
( 5 giờ 30, Đoàn xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh)
2/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND phường An Lộc.

THỨ NĂM (ngày 06/8)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác quy hoạch, phát triển rừng và việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên đại bàn tỉnh.
Thành phần: lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; LĐVP. Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – TP. Tổng hợp, đ/c La Văn Trường - chuyên viên.
Mời dự Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn giám sát làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp tại trụ sở của đơn vị.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 8/2020.
   Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ
   Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp C.

THỨ SÁU (ngày 07/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh uỷ với các Huyện Thị, Thành uỷ tháng 7/2020. Nội dung: Tình hình kinh tế xã hội tháng 7; Báo cáo kết quả đại hội các đảng bộ cấp huyện và tương đương; báo cáo kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính (theo Lịch Tỉnh ủy). 
Thời gian, địa điểm:  8 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm: - Sáng: 8 giờ, tại xã Phú Nghĩa.
                                 - Chiều: 13 giờ 30, tại xã Đa Kia.
3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ mười bảy, HĐND huyện Hớn Quản, khóa XI.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại Hội trường HĐND - UBND huyện.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm: - Sáng: 8 giờ, tại xã Phú Văn.
                                - Chiều: 13 giờ 30, tại xã Đức Hạnh.
  
5/ Lãnh đạo chuyên trách Ban VH-XH HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

 
           (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                               

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....