06:51 ICT Thứ ba, 18/06/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 35/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 35 (Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)

Ngày ban hành 24/08/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thành
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 183 | Tải về : 108 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  35 (Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
 

THỨ HAI (ngày 27/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Tổ lấy phiếu tín nhiệm theo Quyết định số 1079-QĐ/TU ngày 20/7/2018 của Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia đoàn kiểm tra 961 của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Huyện ủy Bù Đốp.
 3/ Đ/c Trần Tuyết Minh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước.
Thành phần Đoàn: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; mời đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hớn Quản; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Mai Tấn Hùng - PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00 khảo sát tại trường Mầm non Tân Khai A, huyện Hớn Quản;
+  9 giờ 30 khảo sát tại trường Tiểu học Thanh Bình, huyện Hớn Quản.
+ 14 giờ 00 làm việc với UBND huyện Hớn Quản.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh .
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Văn phòng.
Thành phần: Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng; toàn thể công chức, người lao động Văn phòng.
Thời gian, địa điểm 8 giờ 00, phòng họp C.
5/ Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Ban Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.   

THỨ BA (ngày 28/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị bồi dưỡng đại biểu dân cử với báo chí và hoạt động truyền thông do Ban công tác đại biểu thuộc UBTVQH tổ chức tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh cùng dự.
Thời gian, địa điểm: Từ ngày 28/8/2018 đến hết ngày 31/8/2018, khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 29/8/2018 thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Lái xe: Đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết diễn tập KVPT có một phần thực binh tỉnh Bình Phước năm 2018 (BP - 18) và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường A, BCHQS tỉnh,
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ kỷ niệm và giao lưu văn hóa - thể thao ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945-28/8/2018).
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 30, tại Quảng trường Huyện Bù Đốp (tập trung xuất phát tại Văn phòng lúc 5 giờ 00).
Lái xe: Đ/c Đỗ Quang Vinh, đ/c Võ Bình Tây.
 4/ Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự họp đoàn Kiểm tra 964 của Tỉnh ủy.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại, Phòng họp C Tỉnh ủy.

THỨ TƯ (ngày 29/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Bình Phước ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu ngân sách các cấp chính quyền địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.   
Thành phần Đoàn: đ/c  Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; mời đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính; Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh và Chơn Thành; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00, tại UBND huyện Lộc Ninh;
+ 14 giờ 00, tại UBND huyện Chơn Thành.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Trần Tuyết Minh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước.
Thành phần Đoàn: đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; mời đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Mai Tấn Hùng - PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 30/8)
SÁNG+ CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Bình Phước ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu ngân sách các cấp chính quyền địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.  
Thành phần Đoàn: đ/c  Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; mời đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính; Thường trực HĐND huyện Bù Đăng; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Lễ trao Học bổng học sinh, sinh viên vượt khó học tốt tỉnh Bình Phước năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Hội trường Tỉnh.

THỨ SÁU (ngày 31/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ (theo Kế hoạch 166/KH-UBND tỉnh ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 00, tại Nghĩa trang liệt sĩ.
( 5 giờ 30, xe xuất phát tại Văn phòng HĐND tỉnh).
  Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình thanh quyết toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.  
Thành phần Đoàn: đ/c  Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; mời đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN, Ban QLDA ĐTXD các CTGT; UBND thị xã Phước Long, huyện Bù Đốp; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, phòng họp B.
 3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Pháp chế, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
            (Lịch này thay thư mời).