06:48 ICT Thứ ba, 18/06/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 37/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 37 (Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)

Ngày ban hành 07/09/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 184 | Tải về : 97 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  37 (Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)


THỨ HAI (ngày 10/9)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tham gia Đoàn công tác tại Vương quốc Campuchia theo Kế hoạch của UBND tỉnh đến hết ngày 11/9/2018.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài (có chương trình riêng).
   Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở UBND thị xã Đồng Xoài.
   Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Đoàn giám sát 961 thông qua báo cáo kết quả giám sát.
  Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường A – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
   Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 11/9)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-ND HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát việc điều tra, bình xét hộ nghèo, cận nghèo và thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch 27KH-HĐND-DT ngày 17/8/2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh).
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh; Thường trực HĐND huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ 00, Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập tại UBND xã Bù Gia Mập (Thành phần làm việc của huyện do UBND huyện mời).
 Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trinh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Chuyên viên: đ/c Nguyễn Thi Quý Hợi.
Mời tham gia Đoàn: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại khu vực huyện Bù Đốp; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện Bù Đốp; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đốp, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đốp.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.

THỨ TƯ (ngày 12/9)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Đoàn kiểm tra 962 của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính (theo Quyết định 962-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy).
Thành phần: đ/c Nguyễn Thành Phương – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đ/c Trần Ngọc Thanh – Phó trưởng Ban Thường trực Nội chính, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh VP. HĐND tỉnh, đ/c Tạ Thu Thủy - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp VP.HĐND tỉnh.
  Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Sở Tài chính.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát việc điều tra, bình xét hộ nghèo, cận nghèo và thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch 27KH-HĐND-DT ngày 17/8/2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh).
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP Tổng hợp cùng đi.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh; Thường trực HĐND và Ban Dân tộc huyện Đồng Phú; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Đồng Phú tại xã Tân Lợi.
  Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
4/  Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm tại Huyện ủy Đồng Phú (theo Kế hoạch Đoàn kiểm tra 14).
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự chia tay đ/c Chính ủy quân khu 7.
    Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
    Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 13/9)
SÁNG :
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự họp Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
  Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp C.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
Thành phần: các Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động và Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Lãnh đạo UBND các huyện, thị: Đồng Xoài, Hớn Quản; Lãnh đạo Văn phòng: Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp C.
4/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trinh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Chuyên viên: đ/c Nguyễn Thi Quý Hợi.
Mời tham gia Đoàn: đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại khu vực thị xã Bình Long và huyện Chơn Thành khi đoàn đến làm việc tại địa phương; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND thị xã Bình Long và huyện Chơn Thành khi đoàn đến làm việc tại địa phương; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: (theo Kế hoạch 18/KH-HĐND-PC ngày 14/8/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh).
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Long, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Long.
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
5/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm báo cáo viên lớp tập huấn cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã do Trường Chính trị  tỉnh tổ chức (đến hết ngày 14/8/2018).
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2018 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Ban Dân tộc, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 14/9)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên đột xuất) – (theo Lịch Tỉnh ủy).
Nội dung: Trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động, bố trí cán bộ đối với đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trinh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Chuyên viên: đ/c Nguyễn Thi Quý Hợi.
Mời tham gia Đoàn: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tư pháp; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Ban Dân tộc, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
               (Lịch này thay thư mời).