01:48 ICT Thứ sáu, 26/04/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 38/20188
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 38 (Từ ngày 16/9/2018 đến ngày 21/9/2018)

Ngày ban hành 14/09/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 184 | Tải về : 90 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  38 (Từ ngày 16/9/2018 đến ngày 21/9/2018)


CHỦ NHẬT (ngày 16/9)
1/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự giải xe đạp quốc tế Cúp Tôn Hoa Sen 2018.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00, tại Cổng Trung tâm Huấn  luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

THỨ HAI (ngày 17/9)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn Kiểm tra 962 chủ trì họp Đoàn thông qua kết luận Đoàn kiểm tra 962.
Thành phần: đ/c Nguyễn Thành Phương – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đ/c Trần Ngọc Thanh – Phó trưởng Ban Thường trực Nội chính, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh VP. HĐND tỉnh, đ/c Tạ Thu Thủy - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Phòng họp A.
2/ Đ/c đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp toàn thể công chức, người lao động Văn phòng tháng 9/2018.
Mời dự: Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng và toàn thể Công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp C.
4/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn kiểm tra 964 của Tỉnh ủy tại thị xã Đồng Xoài (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Thị ủy Đồng Xoài.
CHIỀU:
1/ 13 giờ 30, Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia đoàn đi kiểm tra các công trình, dự án của tỉnh và của huyện Chơn Thành trên địa bàn huyện Chơn Thành; thăm khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex – Bình Phước (theo Lịch Tỉnh ủy).
  Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến Luật “Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi” của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.

THỨ BA (ngày 18/9)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị “Kỹ năng xây dựng chính sách giáo dục dành cho đại biểu dân cử” của Ban Công tác Đại biểu – UBTVQH tổ chức tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đến hết ngày 22/9/2018.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã của tỉnh (theo Kế hoạch 177/HĐND ngày 13/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh).
Thành phần:  đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh  – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Thường trực HĐND huyện Bù Đốp tham gia khi Đoàn đến làm việc tại địa phương; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Hưng Phước, tại trụ sở HĐND và UBND xã Hưng Phước (huyện Bù Đốp).
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Phước Thiện, tại trụ sở HĐND và UBND xã Phước Thiện (huyện Bù Đốp).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, đ/c Đỗ Quang Vinh.
( 6 giờ 00, xe xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018.
Mời dự: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Chơn Thành cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
4/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh bảo vệ kinh phí Đề tài khoa học “Nghiên cứu thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng người S’tiêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Sở Khoa học Công nghệ.
2/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh bảo vệ kinh phí Đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh”.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Sở Khoa học Công nghệ.

THỨ TƯ (ngày 19/9)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã của tỉnh (theo Kế hoạch 177/HĐND ngày 13/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh).
Thành phần:  đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh,  đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh  – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Thường trực HĐND huyện Phú Riềng tham gia khi Đoàn đến làm việc tại địa phương; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Long Hưng, tại trụ sở HĐND và UBND xã Long Hưng (huyện Phú Riềng).
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Long Tân, tại trụ sở HĐND và UBND xã Long Tân (huyện Phú Riềng).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, đ/c Đỗ Quang Vinh.
( 7 giờ 00, xe xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đi học Cao học tại trường Đại học KHXH,NV Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 21/9/2018.
3/ Đ/c đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 20/9)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát công tác đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác các công trình cấp thoát nước trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- 8 giờ 00, Khảo sát tại Nhà máy cấp thoát nước thị xã Phước Long,
- 10 giờ 00, Khảo sát tại Nhà máy cấp nước thị xã Đồng Xoài,
  Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị 837/CT/BTL của Tư lệnh Quân khu và Hướng dẫn số 7678/HD-BTM của Bộ Tham mưu Quân khu.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường B – Bộ CHQS tỉnh.
CHIỀU:
1/ 13 giờ 30, Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn đi kiểm tra các công trình, dự án của tỉnh và của Thị xã Đồng Xoài trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (theo Lịch Tỉnh ủy).
  Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 21/9)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để xem xét, thống nhất báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Bình Phước ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020.
Thành phần: các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung cùng dự.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch các huyện, thị xã; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp C.
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 (theo Lịch Tỉnh ủy). 
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
3/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
              (Lịch này thay thư mời).   
 
                                                                                                         
 
 
 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....