07:03 ICT Thứ ba, 18/06/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 40/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 40 (Từ ngày 01/9/2018 đến ngày 05/10/2018)

Ngày ban hành 28/09/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 187 | Tải về : 127 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  40 (Từ ngày 01/9/2018 đến ngày 05/10/2018)


THỨ HAI (ngày 01/10)
SÁNG:
1/ 7 giờ 00, Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công  –  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
2/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường đoàn ca múa nhạc tỉnh Bình.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch 174/KH-HĐND ngày 08/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh).
Thành phần: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú và huyện Chơn Thành; lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú  và huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp C
2/ Đ/c Phạm Công  –  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 02/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đi trao đổi kinh nghiệm hoạt động năm 2018 một số tỉnh phía Bắc đến hết ngày 06/10/2018. Cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
 Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh đưa đón đến Sân bay Tân Sơn Nhất.
2/ Đ/c Phạm Công  –  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công  –  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 03/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
 Thành phần: các đ/c Ủy viên Chi ủy chi bộ.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp A.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 10/2018.
   Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ
   Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp C.

THỨ NĂM (ngày 04/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công  –  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Sở Công thương tại trụ sở Sở Công thương.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 05/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công  –  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
           (Lịch này thay thư mời).