11:49 EDT Thứ hai, 20/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 41/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 41 (Từ ngày 06/10/2018 đến ngày 12/10/2018)

Ngày ban hành 05/10/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 166 | Tải về : 78 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  41 (Từ ngày 06/10/2018 đến ngày 12/10/2018)


THỨ BẢY (ngày 06/10)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn công tác đi thăm và làm việc với Tập đoàn FLC đến hết ngày 07/10/2018.

THỨ HAI (ngày 08/10)
SÁNG
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách cán Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2018 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B – Tỉnh ủy
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách cán Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3 Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B.

THỨ BA (ngày 09/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách cán Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở UBND huyện Lộc Ninh.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Dân tộc HĐND huyện Lộc Ninh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Lộc Ninh tại trụ sở UBND huyện Lộc Ninh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì:
- 13 giờ 30 đến 14 giờ 30: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thường kỳ IV năm 2018.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên Tổng hợp cùng dự.
Địa điểm: tại Phòng họp B.
- 14 giờ 30 đến 15 giờ 30: Họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh gồm: đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.
Địa điểm: tại Phòng họp B.
- 15 giờ 30: họp liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về chuẩn bị nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp cuối năm 2018), HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Mời dự: Lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh.
Địa điểm: tại Phòng họp C.

THỨ TƯ (ngày 10/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách cán Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đi học Cao học tại trường Đại học KHXH,NV Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 12/10/2018.

THỨ NĂM (ngày 11/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết quý III năm 2018 của Đảng bộ huyện Đồng Phú.
   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Huyện ủy Đồng Phú.
  Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách cán Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 12/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách cán Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
            (Lịch này thay thư mời).