11:46 EDT Thứ hai, 20/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 42/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 42 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018)

Ngày ban hành 11/10/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 163 | Tải về : 96 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  42 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018)

THỨ HAI (ngày 15/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Bù Gia Mập.
Thành phần: Đ/c Điểu Điểu - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách Ban VHXH, lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Bù Gia Mập; Giám đốc (hoặc Phó giám đốc) các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Công thương, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thường trực HĐND huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở HĐND và UBND huyện.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
( 5 giờ 30, xe xuất phát tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh).
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh tại huyện Chơn Thành.
Thành phần đoàn: đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Ban VH-XH tỉnh. Cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP.Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Chơn Thành; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân xã Minh Long.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
( 7 giờ 00, xe xuất phát tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh).

THỨ BA (ngày 16/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3 và đối tượng 4 năm 2018 đến hết ngày 19/10/2018 tại Trường Chính trị tỉnh.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh tại huyện Đồng Phú.
Thành phần đoàn: đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Ban VH-XH tỉnh. Cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP.Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đồng Phú; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng.
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện Đồng Phú.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
( 7 giờ 00, xe xuất phát tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh).
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP.Tổng hợp.
Mời tham gia đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Dân tộc HĐND huyện Bù Đăng; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Bù Đăng tại trụ sở UBND huyện.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
( 6 giờ 00, xe xuất phát tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh).
4/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018.
Mời dự: các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Bù Đăng cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
5/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XI và Phát động Cuộc thi lần thứ XII.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm thị xã Phước Long.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
CHIỀU:
1/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề chung về quản lý ngân sách giáo dục (theo Công văn số : 459/BGDĐT-VPCTKHGD ngày 04/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp B.

THỨ TƯ (ngày 17/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.
Thành phần đoàn: các Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban Ban VH-XH tỉnh. Cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP.Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, Đoàn làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP.Tổng hợp.
Mời tham gia đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Ban Dân tộc tỉnh tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ       9 tháng đầu năm 2018; công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai và các văn bản liên quan (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
4/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự họp:
- 14 giờ 00 đến 15 giờ 30:  Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn tỉnh; góp ý dự thảo Luật Đầu tư công.
- Từ 15 giờ 30: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh với Cục thuế về tình hình thu thuế trên địa bàn tỉnh; góp ý dự thảo Luật Quản lý thuế.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
3/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 18/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 19/2018 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp mặt nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
3/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 19/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban Ngành Y tế 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2018 của Sở Y tế.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
2/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY (ngày 20/10)
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh đi trao đổi kinh nghiệm hoạt động năm 2018 một số tỉnh miền Tây đến hết ngày 23/10/2018.
Thành phần Đoàn: theo Công văn số 236/CV-HĐND ngày 11/10/2018 của Thường trực HĐND tỉnh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, đ/c Đỗ Quang Vinh.
 
               (Lịch này thay thư mời).