16:04 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 42/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 42 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)

Ngày ban hành 11/10/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 178 | Tải về : 97 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  42 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)


THỨ HAI (ngày 14/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Văn phòng.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn. đ/c Kế toán cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp B.

THỨ BA (ngày 15/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Hớn Quản.
Thành phần: đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – PCVP HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP.Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Hớn Quản; Giám đốc (hoặc Phó giám đốc) các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Công thương, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thường trực HĐND huyện Hớn Quản; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn làm việc với UBND huyện Hớn Quản, tại trụ sở HĐND và UBND huyện.
( 7 giờ, tập trung tại trụ sở HĐND tỉnh để xuất phát).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân  – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự tiếp công dân (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm(cả ngày) 7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
4/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ Tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XII (2018-2019) và phát động cuộc thi lần thứ XIII (2019-2020).
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 16/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng NTM và phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2010-2020 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng các khoản thu đầu năm học trong ngành giáo dục tại thành phố Đồng Xoài.
Thành phần: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên.
Mời tham gia đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trục HĐND và Ban KT-XH HĐND thành phố Đồng Xoài; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: + 8 giờ: Khảo sát tại Trường Trung học cơ sở Tân Phú.
            + 9 giờ 30: Khảo sát tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.
- Chiều: 14 giờ: Đoàn làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài.
 Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/  Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở..
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 30/2019 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Văn phòng Tỉnh ủy.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – PCVP HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 17/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 18/2019 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Văn phòng Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Lộc Ninh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – PCVP HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP.Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Lộc Ninh; Giám đốc (hoặc Phó giám đốc) các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Công thương, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn làm việc với UBND huyện Lộc Ninh, tại trụ sở HĐND và UBND huyện.
( 5 giờ 30, tập trung tại trụ sở HĐND tỉnh để xuất phát).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trù họp Ban để xem xét, thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình thực thi pháp luật về công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên.
Mời dự: đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B.
4/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Thời gian, địa điểm8 giờ, tại Khách sạn Bom Bo.

THỨ SÁU (ngày 18/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ III, năm 2019.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan làm trưởng đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng các khoản thu đầu năm học trong ngành giáo dục tại thị xã Bình Long.
Thành phần: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên.
Mời tham gia đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trục HĐND và Ban KT-XH HĐND thị xã Bình Long; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: + 8 giờ: Khảo sát tại Trường Mầm non Thanh Phú.
            + 9 giờ 30: Khảo sát tại Trường Tiểu học An Lộc A.
- Chiều: 14 giờ: Đoàn làm việc với UBND thị xã Bình Long.
  Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND dự họp mặt nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2019).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
 
          (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                                

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....