23:18 EDT Thứ năm, 04/06/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 44/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 44 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)

Ngày ban hành 24/10/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 242 | Tải về : 102 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  44 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)


THỨ HAI (ngày 28/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự:
- 7 giờ 30 đến 8 giờ 30: dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
- 9 giờ: dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
Địa điểm: tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để xem xét, thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc lập, chấp hành, công khai, quyết toán ngân sách nhà nước của một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Nhung - chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Bình Long, Chơn Thành, Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 29/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện các nguồn vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.
Thành phần: Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (khi đoàn đến làm việc tại với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ Sáng:  7 giờ 30: Khảo sát công trình tại một số xã thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
+ Chiều: 14 giờ: Đoàn làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 30/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện các nguồn vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.
Thành phần: Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (khi đoàn đến làm việc tại với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội); Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ Sáng:  7 giờ 30: Khảo sát công trình tại một số xã thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
+ Chiều: 14 giờ: Đoàn làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại trụ sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Trao Quyết định nghỉ hưu (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
  CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (họp online trên phần mềm: hopkhonggiay.tinhuybinhphuoc). Thời gian bắt đầu từ 14h00 ngày 30/10 và kết thúc vào lúc 8h00 ngày 01/11/2019 (theo Lịch Tỉnh ủy).
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 31/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự dự Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Thị xã Bình Long (01/11/2009 – 01/11/2019).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Tượng đài Kim Đồng thị xã Bình Long.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Bù Gia Mập (01/11/2009 – 01/11/2019).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ 15 giờ: Họp toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Mời dự: Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng và toàn thể Công chức, người lao động Văn phòng.
 Địa điểm: tại Phòng họp C.

THỨ SÁU (ngày 01/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày Thành lập Thị xã Phước Long (01/11/2009 – 01/11/2019).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
 2/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
            (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                                

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....