22:26 EDT Thứ năm, 04/06/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 45/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 45 (Từ ngày 02/11/2019 đến ngày 08/11/2019)

Ngày ban hành 02/11/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 216 | Tải về : 89 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  45 (Từ ngày 02/11/2019 đến ngày 08/11/2019)


THỨ BẢY (ngày 02/11)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.

THỨ HAI (ngày 04/11)
SÁNG:
1/ 7 giờ 00, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phiên 19/2019 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ , Phòng họp B – Tỉnh ủy.
3/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Nhung, đ/c La Xuân Trường.
Mời dự: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Thống kê; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn làm việc với Cục thuế tại trụ sở Cục thuế tỉnh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
4/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Nhung, đ/c La Xuân Trường.
Mời dự: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục thuế, Cục Thống kê; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, Đoàn làm việc với Cục Hải quan tại trụ sở  Cục Hải quan tỉnh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 05/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: + Sáng: 8 giờ, tại UBND xã Bom Bo.
                                 + Chiều: 14 giờ, tại UBND xã Bình Minh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng các khoản thu đầu năm học trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời dự: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp; lãnh đạo UBND:  thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ, tại Phòng họp C
 3/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
 Thời gian, địa điểm: + Sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Tân Hưng.
                                 + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Minh Tâm.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
 Thời gian, địa điểm: + Sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Phước An.
                                  + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Minh Đức.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh; Nội dung: Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Chủ trương đầu tư dự án xây dựng Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh; Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2018; Danh mục điều chỉnh các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, danh mục điều chỉnh các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020; Thành lập 04 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, danh mục các Dự án có chuyển mục đich sử dụng rừng sang mục đích khác, đến năm 2020; Giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính tại các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020, Giao chỉ tiêu biên chế viên chức (số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập) năm 2020 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
2/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND phường Phú Đức.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh (Văn phòng QH)

THỨ TƯ (ngày 06/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
  Thời gian, địa điểm: + Sáng: 8 giờ, tại UBND xã Đăk Nhau.
                                   + Chiều: 14 giờ, tại UBND xã Đường 10.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
   Thời gian, địa điểm: + Sáng: 8 giờ, tại UBND xã Phú Nghĩa.
                                   + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Đa Kia.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Sáu.
3/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
  Thời gian, địa điểm: + Sáng: 8 giờ, tại UBND xã Phú Văn.
                                   + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Đức Hạnh.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
4/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
  Thời gian, địa điểm:  7 giờ 30, tại UBND phường An Lộc.
  Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh (Văn phòng QH)
5/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX tại thành phố Đồng Xoài.
  Thời gian, địa điểm: + Sáng: 7 giờ 30, tại UBND phường Tân Thiện.
                                  + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Tiến Hưng.
6/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đốp.
  Thời gian, địa điểm: + Sáng: 7 giờ 30, tại UBND thị trấn Thanh Bình.
                                   + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Hưng Phước.
7/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
  Thời gian, địa điểm: + Sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Phú Trung.
                                   + Chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Phú Riềng.
CHIỀU:
1/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
 Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND thị trấn Tân Khai.
2/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
 Thời gian, địa điểm:  13 giờ 30, tại UBND xã Phước Tân.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh (Văn phòng QH)
 
THỨ NĂM (ngày 07/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban KT-NS HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải –Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp.
Thành phần: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trinh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên.
Mời dự: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn làm việc với Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Nhung, đ/c La Xuân Trường.
Mời dự: đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục thuế, Cục Thống kê; Phóng viên Đài PTTH, Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, Đoàn làm việc với Sở Tài chính, tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 08/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Nhung, đ/c La Xuân Trường.
Mời dự: đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh,các Sở, ngành: Tài chính, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục thuế, Cục Thống kê; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải –Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp.
Thành phần: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trinh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên.
Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
 
          (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                            

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....