16:06 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 48/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 48 (Từ ngày 24/11/2018 đến ngày 30/11/2018)

Ngày ban hành 22/11/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 171 | Tải về : 106 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  48 (Từ ngày 24/11/2018 đến ngày 30/11/2018)


THỨ BẢY (ngày 24/11)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội Thể dục, Thể thao toàn quốc đến hết ngày 26/11/2018.

THỨ HAI (ngày 26/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Thời gian địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BCA-C61 ngày 24/4/2013 của Bộ Công an về triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn.
Thời gian địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến Công an tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc với UBND thị xã Đồng Xoài. Nội dung: v/v hỗ trợ cơ sở vật chất tổ chức Lễ công bố thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản, phường Tiến Thành và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước. Cùng dự: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT, đ/c Trương Thị Bích – PTP.HCTCQT.
Thời gian địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp B.

THỨ BA (ngày 27/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ 8 giờ 00, đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh. TP, PTP, Chuyên viên phòng Tổng hợp - Thư ký ghi biên bản (theo Công văn số 274/HĐND ngày 08/11/2018 của HĐND tỉnh ).

THỨ TƯ (ngày 28/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân tại Tòa án nhân dân tỉnh.
Thời gian địa điểm: 7 giờ 30, tại Tòa án nhân dân tỉnh.

THỨ NĂM (ngày 29/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 22/2018 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm:  7 giờ 30:Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Kỳ họp bất thường HĐND thị xã Bình Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND thị xã.
   Lái xe: đ/c Trương Đàng Long
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 30/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai công tác năm 2019 và tổng kết phong trào thi đua năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ 00, tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản, phường Tiến Thành và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước (theo Chương trình buổi Lễ).
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
              (Lịch này thay thư mời).   
 
                                                                                                              
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....