15:33 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 51/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 51 (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018)

Ngày ban hành 13/12/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 244 | Tải về : 110 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  51 (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018)


THỨ HAI (ngày 17/12)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú năm 2018.
   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
   Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
 4/ 7 giờ 30, Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ mười, HĐND huyện Hớn Quản khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
   Thành phần: các đ/c Ủy viên Chi ủy chi bộ.
   Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A.
2/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 18/12)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh dự họp Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018.
Mời dự: các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Đồng Phú cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị Phản biện xã hội của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 12/2018.
   Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ.
   Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp C.

THỨ TƯ (ngày 19/12)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 22/2018 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Bù Gia Mập, khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm13 giờ 30, tại Hội trường C – UBND huyện.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
  
THỨ NĂM (ngày 20/12)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị đánh giá một năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ 7 giờ 30, Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự kỳ họp HĐND huyện Chơn Thành.
   Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Đồng Xoài, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường A – Thành phố Đồng Xoài.
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
5/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến  thức pháp luật (theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh).
   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.

THỨ SÁU (ngày 21/12)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việc nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và Tết Dương lịch năm 2019.
 Thời gian, địa điểm: 6 giờ 00, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
 Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp mặt nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và 73 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh 25/12.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3/ 7 giờ 30, Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự kỳ họp HĐND thị xã Bình Long.
   Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
4/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị Phản biện xã hội của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự tiếp Đoàn Công tác BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại trụ sở Tỉnh ủy.
 2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY (ngày 22/12)
1/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
 
            (Lịch này thay thư mời).   
 
                                                                                                             
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....