09:17 EST Thứ ba, 19/01/2021
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch tuần 02/2021
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 02/2020 (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)

Ngày ban hành 07/01/2021
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 132 | Tải về : 48 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  02/2020 (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)


            Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh.

THỨ HAI (ngày 11/01)
SÁNG :
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài về Nghị quyết chuyên đề phát triển thành phố Đồng Xoài đến năm 2030 tầm nhìn 2050 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia Đoàn công tác Trường Đại học Sài Gòn tại xã Bình Minh và xã            Đường 10, huyện Bù Đăng (có chương trình riêng).
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND phường Hưng Chiến
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
4/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp (theo Lịch UBND tỉnh):
- 14 giờ: Họp Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- 15 giờ 00:Nghe báo cáo tình hình, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu kiện trên địa bàn tỉnh, phương án chính sách giải quyết
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 2/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 12/01)
SÁNG:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban KT-NS HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia Đoàn công tác Trường Đại học Sài Gòn tại huyện Bù Gia Mập (có chương trình riêng).
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân theo định kỳ Tuần 02/2021. Cùng dự: đ/c Trịnh Thị Quý Hợi.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh
4/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: - Sáng 7 giờ 30, tại UBND phường Phú Đức.
                               - Chiều: 13 giờ 30, tại UBND phường An Lộc.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp xét khen thưởng Tổng kết hoạt động HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thành phần: lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp B.

THỨ TƯ (ngày 13/01)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 14/01/2021.
   Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết của Hội đồng tư vấn về Dân tộc - Tôn giáo năm 2020 của Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBMTTQVN tỉnh.
 
THỨ NĂM (ngày 14/01):
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Dân tộc, Văn hóa – Xã hội; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Viện KSND tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND huyện Bù Đăng khóa VI.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường huyện Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.

THỨ SÁU (ngày 15/01)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, Lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty (1975 – 2020) của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Dân tộc, Văn hóa – Xã hội làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đi trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại các tỉnh phía Bắc (thời gian đến hết ngày 18/01/2021).
Thành phần đoàn: đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Chuyên viên cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi, đ/c Phan Thị Nhạn.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu đưa, đón ra Sân bay Tân Sơn Nhất.
CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp mặt Trang trại, Doanh nghiệp huyện Hớn Quản năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Sảnh tầng trệt UBND huyện Hớn Quản.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải, đ/c Trương Đàng Long.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Dân tộc, Văn hóa – Xã hội làm việc tại trụ sở.
 
              (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                 


 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....