14:39 ICT Chủ nhật, 28/02/2021
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch tuần 08/2021
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 8/2021 (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)

Ngày ban hành 19/02/2021
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 120 | Tải về : 29 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  8/2021 (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)


            Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh.
 
THỨ HAI (ngày 22/02)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 23/02)
SÁNG:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 6/2021 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh dự hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiếm tra giám sát bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh.

CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm, UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh (phiên họp thứ nhất) (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 24/02)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh họp Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp A – UBND tỉnh.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ NĂM (ngày 25/02)
SÁNG :
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (theo Lịch Tỉnh ủy). cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT, đ/c Nguyễn Thị Lâm – PTP.Tổng hợp, chuyên viên: đ/c Thạch Kim Trung, đ/c Lê Thị Minh Nguyệt.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã của tỉnh tại Thành phố Đồng Xoài.
Thành phần đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ; đ/c Điểu Điều – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND thành phố Đồng Xoài; Chuyên viên cùng đi: đ/c La Văn Trường; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã Tân Thành, tai trụ sở HĐND và UBND xã Tân Thành.
- Chiều: 14 giờ, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường Tân Thiện, tai trụ sở HĐND và UBND phường Tân Thiện.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ 8 giờ, Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tham gia đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy đi thăm Ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thăm và làm việc với Đảng ủy, BGĐ sở Y tế nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2021) – (theo Lịch Tỉnh ủy).
4/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ chủ trì (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
5/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ 14 giờ, Đ/c Lê Hoàng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty AUNTEX, Công ty TNHH TECH SEAL – Khu công nghiệp Đồng Xoài 1 và một số công ty tại khu công nghiệp Minh Hưng 3, Minh Hưng – Hàn Quốc, khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico (theo Lịch Tỉnh ủy).
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
2/ 14 giờ, Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tham gia đoàn công tác của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số công ty tại khu công nghiệp Đồng Xoài 2, 3 và một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đồng Xoài (theo Lịch Tỉnh ủy).
3/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh,đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 26/02)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Biên tập xây dựng kỷ yếu HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 – 2021 chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh thông qua Kỷ yếu HĐND tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT, đ/c Nguyễn Thị Lâm – PTP Tổng hợp, đ/c Nguyệt – chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp C.
 
            (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                 
 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....