09:01 ICT Thứ tư, 08/07/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch tuần 24/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc tuần 24 từ ngày 09/6/2019 đến ngày 14/6/2019

Ngày ban hành 07/06/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 192 | Tải về : 106 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  24 (Từ ngày 09/6/2019 đến ngày 14/6/2019)

 

CHỦ NHẬT (ngày 09/6)
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Kỳ họp Quốc hội tại Hà Nội đến ngày 12/6/2019.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long đưa đón đến sân bay.
 
THỨ HAI (ngày 10/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia đoàn công tác của Ban Công tác đại biểu - UBTVQH đi nghiên cứu, khảo sát  kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương tại Trung Quốc (thời gian: từ ngày 11/6 đến ngày 20/6/2019).
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành đưa đón đến sân bay.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Lãnh đạo Văn phòng với Trưởng, phó các phòng chuyên môn.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Kế toán. 
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 phòng họp B.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA (ngày 11/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Điểu Điều - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị lần thứ 14 của Ủy ban MTTQVN tỉnh để bàn và thống nhất các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy – Phó Trưởng Ban Pháp chế dự tiếp công dân (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội; đ/c đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ TƯ (ngày 12/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp:
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp.
-  7 giờ 30 đến 9 giờ 30: Họp Ban  xem xét, thông qua Báo cáo kết quả giám sát công tác đào tạo nghề cho lao động là người dân tộc thiểu số ở nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND huyện Hớn Quản và huyện Phú Riềng; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
-  9 giờ 30: Họp Ban thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Địa điểm:, tại Phòng họp B.
 2/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh. 
3/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.
Thành phần: Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
Mời dự: Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp A-UBND tỉnh.
 
THỨ NĂM (ngày 13/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp:
+ 7 giờ 30: Họp trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10, Khóa XII.
+ 8 giờ 30: Hội nghị giao ban trực tuyến định kỳ tháng 5 của Tỉnh ủy.
+ 13 giờ 30: dự Họp Thường trực Tỉnh ủy báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND tỉnh (phòng Tổng hợp chuẩn bị nội dung báo cáo).
Địa điểm: Tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
 2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.     
  
THỨ SÁU (ngày 14/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp:
+ 8 giờ 00: họp Thông qua các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: Các Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên. 
Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng  Ban Pháp chế HĐND tỉnh;  đại diện lãnh đạo Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư,  Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới , Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan, Tư Pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
+ 10 giờ 00: họp Ban thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện cơ chế phối hợp với các tỉnh trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khai thác cát, sa khoáng ở hai bên lưu vực sông Đồng Nai.
Thành phần: Các Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường, phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
                  (Lịch này thay thư mời).  
 
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....