17:11 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch tuần 25/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 25 (Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)

Ngày ban hành 14/06/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 178 | Tải về : 81 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  25 (Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)


THỨ HAI (ngày 17/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp Phiên thứ 9 năm 2019 (theo Lịch Tỉnh ủy) – (Phòng Tổng hợp chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
2/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh họp Tổ xây dựng Đề án sắp xếp Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 Thời gian, địa điểm16 giờ, tại Hội trường A – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 18/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019.
Mời dự: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Bù Gia Mập cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm8 giờ, tại Phòng họp C.
3/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh chủ trì họp Ban VH-XH thống nhất các báo báo thẩm tra của Ban  trình tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.
Thành phần: Các Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên. 
Mời dự: đ/c Nguyễn Văn Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp C.
 4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tham gia Đoàn công tác của UBND tỉnh tại Bình Thuận đến ngày 19/6/2019.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
5/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Pháp chê HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm13 giờ 30, tại Phòng họp C.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Pháp chế thống nhất các nội dung báo báo thẩm tra của Ban  trình tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.
Thành phần: Các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên. 
Mời dự: đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – PCVP HĐND tỉnh; Lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh; đại diên lãnh đạo các Sở:  Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm13 giờ 30, tại Phòng họp C.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 19/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia cùng Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra (theo Lịch Tỉnh ủy):
    1.1-  Từ 7h30 đến 8h30: Kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Đồng Phú.
 Địa điểm: Tập trung tại UBND Huyện Đồng Phú.
    1.2-  Từ  8h30 đến 9h30: Thăm quan Dự án trại chăn nuôi gà giống và  ấp trứng của Công ty cổ phần Dabaco Bình Phước.
Địa điểm: Tập trung tại điểm thực hiện dự án của công ty tại xã Tân Hưng – huyện Đồng Phú.
    1.3-  Từ 9h30 đến 11h00: Đi khảo sát các tuyến đường ĐT753B, ĐT755 kết nối BOT Đồng Phú – Bình Dương.
Địa điểm: Đường ĐT 753 B, ĐT 755 trên địa bàn 2 huyện Bù Đăng và Đồng Phú.
Lái xe: đ/c Trương  Đàng Long.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tạo trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 20/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh.

THỨ SÁU (ngày 21/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ 8 giờ, đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh. Cùng dự: TP, PTP, Chuyên viên phòng Tổng hợp - Thư ký ghi biên bản (theo Công văn số 109/HĐND ngày 13/6/2019 của HĐND tỉnh ). 
2/ 8 giờ, Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia cùng  Bí thư Tỉnh ủy đi khảo sát các tuyến đường xuyên tâm; đường KDC Đại Nam – Nha Bích; Đường Chơn Thành – Hoa Lư (theo Lịch Tỉnh ủy).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
 
                 (Lịch này thay thư mời).  
                                                                                                                
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....