20:39 EDT Thứ hai, 18/03/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch tuần 26/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 26 (Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)

Ngày ban hành 23/06/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 317 | Tải về : 112 Tải về
Nội dung chi tiết

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  26 (Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)

 
   
 THỨ HAI (ngày 26/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
   CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh về chuẩn bị công tác phục vụ kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Trưởng phòng, Phó trưởng phòng HCTCQT (Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để xem xét, thống nhất báo cáo kết quả giám sát công tác quy hoạch sử dụng đất, việc bồi thường, hỗ trợ, cấp đất tái định canh, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Hữu Thuận - Chuyên viên P.Tổng hợp.        
Mời dự: đ/c Điểu Điều – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trần Quốc Hoàn – Phó giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rửng tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Chơn Thành, Phước Long.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B.
 3/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 27/6):
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi, Đảng bộ cơ sở Huyện ủy Đồng Phú tháng 6/2017.
    Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Đảng ủy xã Đồng Tâm.
    Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh:
- 7 giờ 30: Kiểm điểm tình hình điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
- 9 giờ 30: Sơ kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm.
   Địa điểm: Phòng họp G – UBND tỉnh
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự phiên tòa hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh.
   Thời gian, địa điểm: (cả ngày), 7 giờ 30, tại Tòa án nhân dân tỉnh.
4/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Tọa đàm “Trò chơi chọi trâu trong tâm thức dân gian, thực trạng và xu hướng biến đổi trong đời sống hiện tại ở Hớn Quản”.
   Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
    Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
5/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Sơ kết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.
  Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.
  Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
  Thành phần: các đ/c Ủy viên Chi ủy chi bộ.
  Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A.
3/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, mđ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ TƯ (ngày 28/6):
SÁNG:
1/ 7 giờ 30, đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh. TP, PTP, Chuyên viên phòng Tổng hợp - Thư ký ghi biên bản (theo Công văn số 173/HĐND ngày 21/6/2017 của HĐND tỉnh ). 
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và họp Chi bộ định kỳ tháng 6/2017.
Mời dự: đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp C.
THỨ NĂM (ngày 29/6):
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng (tại điểm cầu của tỉnh) (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45, tại Hội trường Tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
THỨ SÁU (ngày 30/6):
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội thảo khoa học “Lựa chọn bảng chữ cái tiếng S’tiêng”.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B – Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ Bế mạc chương trình “Học kỳ trong quân đội” tỉnh Bình Phước lần   thứ VIII năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Tiểu Đoàn 208 Lộc Ninh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
4/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên năm 2017.
  Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Đảng ủy khối cơ quan tỉnh.
CHIỀU:
1/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác Dân vận       6 tháng đầu năm 2017.
 Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé (Quốc lộ 14, xã Minh thành, huyện Chơn Thành).
 Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
 
                  (Lịch này thay thư mời). 
 
 
 
 
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....