02:52 EDT Thứ sáu, 29/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch tuần 26/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 26(Từ ngày 23/6/2019 đến ngày 28/6/2019)

Ngày ban hành 20/06/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 179 | Tải về : 92 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  26(Từ ngày 23/6/2019 đến ngày 28/6/2019)


CHỦ NHẬT (ngày 23/6)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn đi công tác tại Nhật Bản (đến hết ngày 29/6/2019).

THỨ HAI (ngày 24/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Văn phòng nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 phòng họp C.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Văn phòng.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng, toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh. (các phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp C.
 3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh (Kỳ họp giữa năm 2019).
Thành phần: đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Đào Thị Triển – TP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng họp B.

THỨ BA (ngày 25/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Phú Riềng lần thứ I, năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

THỨ TƯ (ngày 26/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết về công tác Dân vận; về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Huyện ủy Bù Đốp.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 27/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự trao quyết định nghỉ hưu cho đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì trao quyết định nghỉ hưu cho đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp.
Mời dự: các đ/c lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng, toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại phòng họp C.

THỨ SÁU (ngày 28/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (mở rộng) khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.
TỐI:
1/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc Liên hoan “Múa rối” khu vực Phía Nam lần thứ X, năm 2019.
 Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.

             (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                               
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....