07:32 ICT Thứ tư, 08/07/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch tuần 28/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 28 (Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019)

Ngày ban hành 05/07/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 180 | Tải về : 108 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  28 (Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019)


THỨ HAI (ngày 08/7)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Công – Phó Chủ tich HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh:
- 8 giờ: Chủ trì họp Văn phòng.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn. đ/c Kế toán cùng dự.
Địa điểm:, tại phòng họp B.
- 10 giờ: dự họp nghe Sở Tài chính báo cáo Đề án sắp xếp xe công theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ (theo Lịch UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

THỨ BA (ngày 09/7)
SÁNG
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Công – Phó Chủ tich HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Huyện ủy Chơn Thành.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tich HĐND tỉnh dự nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các khiếu kiện của dân và doanh nghiệp (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ TƯ (ngày 10/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua kết quả giám sát việc thực hiện chính sách đền bù, giải tỏa, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; công tác quản lý nhà nước về giao đất, cho thuê đất để thực thiện các dự án trên địa bàn tỉnh.
Thành phần đoàn: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Phap chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Đào Thị Triển – Tp. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Nhung – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tich HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện Hớn Quản, khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường HĐND - UBND huyện.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh và sơ kết tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2019.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4/  Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ tám HĐND thị xã Bình Long, khóa XI.
    Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND thị xã.
   Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.  
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
   Thành phần: các đ/c Ủy viên Chi ủy chi bộ.
   Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A.

THỨ NĂM (ngày 11/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Động thổ xây dựng Cảng Cạn Hoa LưICD (theo Lịch Tỉnh ủy).
   Thời gian, đại điểm: 8 giờ, tại Hoa Lư – Lộc Ninh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tich HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ tám HĐND huyện Lộc Ninh, khóa X.
   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường huyện ủy Lộc Ninh.
   Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ mười HĐND huyện Đồng Phú, khóa XI.
   Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường HĐND - UBND huyện.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 7/2019.
    Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ
    Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp C.

THỨ SÁU (ngày 12/7)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phiên thứ 12 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: (cả ngày) 7 giờ 30, tại Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tich HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
                 (Lịch này thay thư mời). 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....