20:27 EDT Thứ hai, 18/03/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch tuần 29/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 29 (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017)

Ngày ban hành 14/07/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 204 | Tải về : 123 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  29  (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017)

 
   
 
THỨ HAI (ngày 17/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh – Kế toán cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B - Văn phòng HĐND tỉnh.
3/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên chính năm 2017 tại Sở Nội vụ đến hết ngày 21/7/2017.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn khảo sát, tọa đàm về “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương” của UBKTTW (Theo kế hoạch số 72-KH/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy)
 Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 18/7)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đc Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp dự kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Bù Đăng.
Thi gian, địa đim: 8 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017.
Mời dự: các đại biểu HĐND tỉnh khu vực thị xã Phước Long cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
4/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ ba HĐND thị xã Bình Long.
Thi gian, địa đim: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
 THỨ TƯ (ngày 19/7):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và tặng quà người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ tại huyện Đồng Phú (theo KH số 161/KH-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh). Đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. HCTCQT cùng đi.
Thành phần Đoàn: theo KH số 161/KH-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh. (các thành phần của tỉnh tập trung tại Văn phòng HĐND tỉnh lúc 6 giờ 30; Các thành phần huyện tập trung tại trụ sở UBND huyện Đồng Phú lúc 7 giờ 00).
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ tư, HĐND thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm hội nghị thị xã Phước Long.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trường Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị tập huấn “Kỹ năng thẩm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với vùng dân tộc thiểu số cho đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân” của Hội đồng Dân tộc Quốc hội tổ chức tại Thành phố Hồ Chính Minh.
Thời gian, địa điểm: 02 ngày (ngày 19 – 20/7/2017). Khai mạc lúc 8 giờ, ngày 19/7/2017.
Địa điểm: tại Nhà khách Quốc hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
5/ Lãnh đạo chuyên trách Pháp chế Ban HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 20/7):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Đồng Phú.
Thi gian, địa đim: 02 ngày, ngày 20 – 21/7/2017. Khái mạc: 7 giờ 30, ngày 20/7/2017 tại Hội trường UBND huyện.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 21/7):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
                (Lịch này thay thư mời). 
 
 
 
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....