15:26 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch tuần 29/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 29 (Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019)

Ngày ban hành 11/07/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 191 | Tải về : 90 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Tuần lễ  29 (Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019)
THỨ HAI (ngày 15/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Công – Phó Chủ tich HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến nói chuyện chuyên đề về xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số do Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai (theo Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 04/7/2019).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự làm việc với Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm:  9 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh uỷ.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Công – Phó Chủ tich HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)” của Ủy ban VH,GD,TN, TN và Nhi Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 16/7/2019.
                   Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
THỨ BA (ngày 16/7)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Cao su Phước Long và Công ty TNHH một thành viên Cao su Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
 
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ chín HĐND thành phố Đồng Xoài, khóa IV.
                    Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường HĐND - UBND thành phố.
3/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Thông qua Kết luận Kiểm toán nhà nước năm 2018 tỉnh Bình Phước (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách,  Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 17/7)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên thứ 12 năm 2019 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: (Cả ngày) 7 giờ 30, tại Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ chín HĐND thành phố Đồng Xoài, khóa IV.
                    Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường HĐND - UBND thành phố.
THỨ NĂM (ngày 18/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ mười HĐND huyện thị xã Phước Long, khóa III.
                   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm hội nghị thị xã.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tich HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ tám HĐND huyện Bù Đăng, khóa VI.
                   Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
                   Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự làm việc với Công ty WHA Việt Nam (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, đại điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
4/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ chín HĐND huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường C – UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
5/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ chín HĐND huyện Phú Riềng, khóa I.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
6/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ tám HĐND huyện Bù Đốp, khóa IV.
                   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường huyện.
7/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội; đ/c Đỗ Văn Mạnh – PCVP HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ IX, NK 2019 - 2024.
                    Thời gian, địa điểm: (1,5 ngày) 13 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 19/7)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ IX, NK 2019 – 2024 (theo Lịch Tỉnh ủy).
                    Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Hội trường tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – TP. Tổng hợp VP.HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ tám HĐND huyện Bù Đăng, khóa VI.
                   Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
                   Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
CHỦ NHẬT (ngày 21/7)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
 
(Lịch này thay thư mời).
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....