04:01 EDT Thứ sáu, 29/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch tuần 31/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 30 (Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)

Ngày ban hành 27/07/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 180 | Tải về : 84 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  30 (Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)


THỨ HAI (ngày 29/7)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội Nghị bồi dưỡng “Phân tích chính sách và giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động” của Ban Công tác đại biểu tổ chức tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận (thời gian đến ngày 01/8/2019). Cùng đi: theo công văn số 145/HĐND-VP ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đọa chuyên trach các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Pháp chế; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự nghe Sở Tài chính báo cáo phương án xây dựng Đề án thành lập Đội xe công (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tai Phòng họp D - UBND tỉnh.
4/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại huyện Hớn Quản.
   Thời gian, địa điểm:   + Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường xã Tân Quan.
                                      + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường xã Đồng Nơ.
   Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
5/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại huyện Hớn Quản.
   Thời gian, địa điểm:   + Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường xã Thanh Bình.
                                      + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường xã Tân Hiệp.
   Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
6/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND”.
  Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Sở Khoa học và Công nghệ.

THỨ BA (ngày 30/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư công (nguồn hỗ trợ từ Trung ương, trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh) giao các huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ: Đoàn tiến hành khảo sát một số công trình trên địa bàn huyện Bù Đốp.
+ Từ 9 giờ đến 11 giờ 30: Đoàn làm việc với UBND huyện Bù Đốp tại trụ sở HĐND và UBND huyện Bù Đốp.
   Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
2/ Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại huyện Bù Gia Mập.
   Thời gian, địa điểm:  + Sáng: 8 giờ, tại trụ sở UBND xã Phú Nghĩa.
                                     + Chiều: 13 giờ 30, tại trụ sở UBND xã Đa Kia.
  Lái xe: mượn xe VP Tỉnh ủy (or VP. UBND tỉnh)
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại huyện Bù Gia Mập.
   Thời gian, địa điểm:  + Sáng: 8 giờ, tại trụ sở UBND xã Phú Văn.
                                     + Chiều: 13 giờ 30, tại trụ sở UBND xã Đức Hạnh.
    Lái xe: đ/c Trương Đàng Long
5/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại thị xã Bình Long.
    Thời gian, địa điểm: + Sáng: 7 giờ 30, tại trụ sở UBND phường Hưng Chiến.
                                     + Chiều: 13 giờ 30, tại trụ sở UBND phường Phú Đức.
    Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
6/ Đ/c Trịnh Thị HòaPhó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Thông tin thời sự lần thứ 4/2019.
Thời gian, địa điểm: 7 giơ 30 – 9 giờ, tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp tổ tham vấn Nghị quyết chăn nuôi trên địa bàn tỉnh (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp D - UBND tỉnh.
2/ Lãnh đạo chuyên trách Ban KT-NS HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị HòaPhó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm  việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 31/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư công (nguồn hỗ trợ từ Trung ương, trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh) giao các huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ: Đoàn tiến hành khảo sát một số công trình trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
+ Từ 9 giờ đến 11 giờ 30: Đoàn làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập tại trụ sở HĐND và UBND huyện Bù Gia Mập.
   Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019;
   Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện Lộc Ninh.
   Lái xe: mượn xe VP Tỉnh ủy (hoặc VP. UBND tỉnh)
3/ 7 giờ, Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh  tham quan diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Đồng Phú năm 2019.
    Địa điểm:   - Vận hành cơ chế: Hôi trường UBND huyện.
                      - Thực binh: Khu B, KCN Bắc Đồng Phú.
    Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
4/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại thị xã Bình Long.
    Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại trụ sở UBND phường An Lộc.
    Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
5/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại huyện Bù Đốp.
   Thời gian, địa điểm:  + Sáng: 7 giờ 30, tại trụ sở UBND thị trấn Thanh Bình.
                                     + Chiều: 13 giờ 30, tại trụ sở UBND xã Tân Tiến.
6/  Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tai trụ sở.

CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tai trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại huyện Hớn Quản.
   Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường xã Tân Hưng.
   Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.

THỨ NĂM (ngày 01/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tai trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 02/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm:  + Sáng: 7 giờ 30, tại trụ sở UBND xã Đồng Tiến.
                                  + Chiều: 13 giờ 30, tại trụ sở UBND xã Tân Phước.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai Chỉ thị 35-CT/TW thực hiện quy trình bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ (Trực tuyến) (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
 
            (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                         
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....