23:18 EDT Thứ năm, 04/06/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch tuần 32/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 32 (Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)

Ngày ban hành 01/08/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 153 | Tải về : 86 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  32 (Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)


THỨ HAI (ngày 05/8)
SÁNG :
1/ 7 giờ 00, Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp, làm việc với đoàn công tác do Đ/c Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Bí thư Đảng ủy Bộ ngoại giao làm trưởng đoàn về làm việc với Tỉnh Bình Phước (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B –Tỉnh uỷ.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tham gia Đoàn công tác của tỉnh tại Đài Loan (theo Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh) thời gian đến ngày 10/8/2019.
4/ 8 giờ: đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp Tổ Giúp việc kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài (theo Lịch UBND tỉnh).
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội thảo khoa học cấp cơ sở về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Bình Phước”.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp C.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự họp thông qua dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2020 (theo Lịch UBND tỉnh).
  Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
 3/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chủ nhiệm Đề tài Khoa học chủ trì Hội thảo khoa học cấp cơ sở về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Bình Phước”.
  Thành phần: các đ/c trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.
  Mời dự: (có thư mời riêng).
  Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp C.
4/ Lãnh đạo chuyen trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 06/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban dân nguyện - Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Bình Phước (theo Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn giám sát làm việc với UBND tỉnh tại Phòng họp A – UBND tỉnh và trụ sở tiếp công dân tỉnh.
 2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ lãnh đạo chuyên trách Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với 63 tỉnh, thành phố (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp G - UBND tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 07/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại huyện Bù Đăng.
   Thời gian, địa điểm:   + Sáng: 8 giờ, tại Hội trường UBND xã Đăk Nhau.
                                      + Chiều: 14 giờ, tại Hội trường UBND xã Đường 10.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp triển khai công tác tổ chức giao lưu Văn hóa – Thể thao truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019 tại huyện Bù Gia Mập. Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A – UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
4/ Đ/c Đào Thị Triển – Trưởng Phòng Tổng hợp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại huyện Bù Đăng.
   Thời gian, địa điểm:   + Sáng: 8 giờ, tại Hội trường UBND xã Đồng Nai.
                                     + Chiều: 14 giờ, tại Hội trường UBND xã Phú Sơn.
  Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

THỨ NĂM (ngày 08/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại huyện Bù Đăng.
   Thời gian, địa điểm:   + Sáng: 8 giờ, tại Hội trường UBND xã Bom Bo.
                                      + Chiều: 14 giờ, tại Hội trường UBND xã Bình Minh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long
3/ Đ/c Đào Thị Triển – Trưởng Phòng Tổng hợp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại huyện Bù Đăng.
   Thời gian, địa điểm:   + Sáng: 8 giờ, tại Hội trường UBND thị trấn Đức Phong.
                                      + Chiều: 14 giờ, tại Hội trường UBND xã Thọ Sơn.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

THỨ SÁU (ngày 09/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
        (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                               

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....